Логоша Роман Васильович / Logosha R.V. / Lohosha R.V. / Логоша Р.В. / Р.В. Логоша (ORCID iD 0000
Логоша Роман Васильович / Logosha R.V. / Lohosha R.V. / Логоша Р.В. / Р.В. Логоша (ORCID iD 0000
доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трансформації ринку овочів в Україні
РВ Логоша
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 55-66, 2016
172016
М’ясне скотарство України: стан, тенденції та напрямки його інтенсифікації
РВ Логоша
Збірник наукових праць ВНАУ: Серія: Економічні науки, 56, 2012
152012
Аналіз сучасного стану експорту м’ясної продукції
РВ Логоша
Економіка АПК, 120-124, 2009
152009
Формування постіндустріального ринку овочевої продукції в Україні
РВ Логоша
монографія.-Вінниця: Вінн. обл. друкарня, 2017.-515 с./Рек. до друку ВР ВНТУ …, 2017
122017
Стан та тенденції розвитку підприємств м’ясопереробної галузі України
РВ Логоша
Збірник наукових праць ВНАУ. Економічні науки, 69, 2012
92012
Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні
РВ Логоша
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 64-77, 2017
82017
Проблемний дуалізм загальної теорії ринку та його значення для цивілізаційного розвитку
ОВ Мороз, РВ Логоша
Інноваційна економіка.№ 5-6: 11-16., 2016
62016
Особливості формування та розвитку ринку в різних суспільних формаціях
РВ Логоша
Економіка і суспільство, 7-12, 2016
62016
Міжнародний досвід застосування маркетингу на овочевому ринку
РВ Логоша
Інноваційна економіка, 191-194, 2013
62013
До питання побудови універсальної моделі ринку
ОВ Мороз, РВ Логоша
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Вип. 21: 5-10., 2016
52016
Державне регулювання ринку овочів: стан, проблеми, шляхи вирішення
РВ Логоша
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
52016
М’ясне скотарство України: стан, тенденцiї та напрямки його iнтенсифiкацiї
РВ Логоша
Збiрник наукових праць ВНАУ: Серiя: Економiчнi науки 2 (1), 90, 2012
52012
Світовий ринок овочів та місце на ньому України
РВ Логоша
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки: зб …, 2012
52012
Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств
ПОЛ Логоша Р.В.
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"., 22-26, 2018
42018
Особливості інноваційного розвитку галузі овочівництва
РВ Логоша
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
42017
Системний підхід в методології дослідження аграрного ринку
РВ Логоша
Інфраструктура ринку.-2017.-Вип. 8.-С. 43-49., 2018
32018
Фактори розвитку ринку продукції органічного овочівництва в Україні
РВ Логоша, ОГ Підвальна
Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 15-21, 2018
32018
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ РИНКУ
РВ Логоша
Вісн. Житомир. нац. агроеколог. ун-ту. Серія: Економічні науки, 33-45, 2017
32017
Стан та перспективи розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в галузі овочівництва
РВ Логоша
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 74-86, 2017
32017
Формування та розвиток експортної діяльності на ринку овочів
РВ Логоша, ІІ Ільченко
Вісник Миколаївського національного університету ім. ВО Сухомлинського, 200-204, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20