Віра Іванівна Школяренко
Віра Іванівна Школяренко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Становлення фразеологічної картини світу німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII–XVII століть): монографія
ВІ Школяренко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2008
92008
Динаміка розвитку фразеологічної системи німецької мови 19-20 століття
ВІ Школяренко
Монографія, 324 с, 2003
52003
Символізація явищ природи, відбитих у фразеологізмах давньоверхньонімецького періоду
ВІ Школяренко
Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і …, 2010
32010
КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ VIII-XVII СТ.
ВІ Школяренко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 336, 2008
32008
Становлення та розвиток фразеосемантичного поля "радість і горе" у німецькій мові (досвід діахронічного дослідження)
ВІ Дудка
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних …, 1994
31994
Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII-XVII століть)
ВІ Школяренко
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 …, 2010
22010
Відображення густативної лексики у мовній картині світу (на матеріалі німецької та англійських мов)
ВІ Школяренко, НВ Мальована
Сумський державний університет, 2013
12013
Розвиток внутрішньої форми фразеологізмів німецької мови
ВІ Школяренко
Філологічні науки : синхронічний та діахронічний аспекти : Збірник наукових …, 2011
12011
Вплив усталеності асоціацій на усталеність висловлювання
ВІ Школяренко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 429, 2009
12009
Orient und Okzident: zur Faustrezeption in nicht-christlichen Kulturen
J Golz, A Hsia
Böhlau Verlag Köln Weimar, 2008
12008
Розвиток багатозначності фразеологічних одиниць (на матеріалі фразеосемантичного поля „розумова діяльність”)
ВІ Школяренко
Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки, С. 166-169., 2001
12001
Метафоричне моделювання в англомовних ЗМІ
КЮМ Школяренко В.І.
Педагогічні науки: збірник наукових праць, 2018
2018
Комунікативно-прагматичний аспект вивчення гумористичної політичної маніпуляції
БЮА Школяренко В.І.
Педагогічні науки: збірник наукових праць, 2018
2018
Лінгвокультурологічний аспект діахронічного дослідження фразеологічної системи німецької мови VIII-XVII століть
ШВ І.
Науковий вісник Херсонського державного університету, 2018
2018
Entwicklungstendenzen des phraseologischen Bestandes der deutschen Sprache im XVIII.-XXI
S V.I.
2018
Phraseologische Polysemie
S W.
Germanistik in der Ukraine. 12, S. 63–72., 2017
2017
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ НЕОЛОГІЗМИ ТА НОВОУТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
МА Шихалієва, ВІ Школяренко
Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина V): матеріали ІІІ …, 2017
2017
Diachroniche Analyse der Phraseologismen im Deutschen und Ukrainischen
VI Shkolyarenko
Germanistik in der Ukraine, 9 с., 2016
2016
Tendenzen in der Entwicklung der deutschen Phraseologie
VI Schkoljarenko
Germanistik in der Ukraine, S. 211-217., 2015
2015
Національно-культурна специфіка німецької фразеології: лінгвокультурологічний аспект
ВІ Школяренко
Українська германістика в діалозі культур : Матеріали XXII Міжнародної …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20