Віра Іванівна Школяренко
Віра Іванівна Школяренко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Становлення фразеологічної картини світу німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII–XVII століть): монографія
ВІ Школяренко
Суми: СумДПУ ім. АС Макаренка, 2008
82008
Динаміка розвитку фразеологічної системи німецької мови 19-20 століття
ВІ Школяренко
Монографія, 324 с, 2003
32003
Становлення та розвиток фразеосемантичного поля "радість і горе" у німецькій мові (досвід діахронічного дослідження)
ВІ Дудка
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних …, 1994
31994
Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII-XVII століть)
ВІ Школяренко
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 …, 2010
22010
Символізація явищ природи, відбитих у фразеологізмах давньоверхньонімецького періоду
ВІ Школяренко
Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і …, 2010
22010
Відображення густативної лексики у мовній картині світу (на матеріалі німецької та англійських мов)
ВІ Школяренко, НВ Мальована
Сумський державний університет, 2013
12013
Вплив усталеності асоціацій на усталеність висловлювання
ВІ Школяренко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 429, 2009
12009
Orient und Okzident: zur Faustrezeption in nicht-christlichen Kulturen
J Golz, A Hsia
Böhlau Verlag Köln Weimar, 2008
12008
КРИТЕРІЇ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ VIII-XVII СТ.
ВІ Школяренко
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ, 336, 2008
12008
Метафоричне моделювання в англомовних ЗМІ
КЮМ Школяренко В.І.
Педагогічні науки: збірник наукових праць, 2018
2018
Комунікативно-прагматичний аспект вивчення гумористичної політичної маніпуляції
БЮА Школяренко В.І.
Педагогічні науки: збірник наукових праць, 2018
2018
Лінгвокультурологічний аспект діахронічного дослідження фразеологічної системи німецької мови VIII-XVII століть
ШВ І.
Науковий вісник Херсонського державного університету, 2018
2018
Entwicklungstendenzen des phraseologischen Bestandes der deutschen Sprache im XVIII.-XXI
S V.I.
2018
Phraseologische Polysemie
S W.
Germanistik in der Ukraine. 12, S. 63–72., 2017
2017
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ НЕОЛОГІЗМИ ТА НОВОУТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
МА Шихалієва, ВІ Школяренко
Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина V): матеріали ІІІ …, 2017
2017
Diachroniche Analyse der Phraseologismen im Deutschen und Ukrainischen
VI Shkolyarenko
Germanistik in der Ukraine, 9 с., 2016
2016
Tendenzen in der Entwicklung der deutschen Phraseologie
VI Schkoljarenko
Germanistik in der Ukraine, S. 211-217., 2015
2015
Національно-культурна специфіка німецької фразеології: лінгвокультурологічний аспект
ВІ Школяренко
Українська германістика в діалозі культур : Матеріали XXII Міжнародної …, 2015
2015
Key Terms in Finance, Banking, Accounting and Audit
LV Andreiko, HB Kozlovska, AO Khodtseva
Університетська книга, 2014
2014
Становлення фразеологічної системи німецької мови протягом VIIІ-XVII століть: лінгвокультурологічний аспект
ВІ Школяренко
Тези звітної загально університетської наукової конференції СумДПУ ім. А.С …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20