Колтун Оксана
Колтун Оксана
ЛНУ ім. І.Франка
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Антропогенні перетворення долини Південного Бугу (верхня течія)
О Колтун
Річкові долини: Природа–ландшафти–людина: зб. наук. праць.–Чернівці: Рута …, 2007
42007
Антропогенна трансформація рельєфу міста Хмельницького
ОВ Колтун
–Львів, 2002.–19 с, 0
4
Геоекологічний моніторинг Хмельницької урбосистеми/Дзюблюк Т., Ковальчук І., Колтун О./За ред. І. Ковальчука
Т Дзюблюк
Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005
32005
Сучасна морфологія кар’єрів ХІХ ст. у м. Хмельницькому
ОВ Колтун
Наук. записки Сумського держ. пед. ун-ту імені АС Макаренка. Геогр. науки …, 2016
22016
Геоморфологічні процеси у кар’єрах ХІХ ст. у м. Хмельницькому
О Колтун
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих …, 2016
22016
Історичний аспект досліджень антропогенних змін рельєфу міста Хмельницького
О Колтун
Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр.–2003. Вип 29, 148-152, 2002
22002
Львівський національний університет імені Івана Франка ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРИРОДНИМ РЕЛЬЄФОМ І ЗАБУДОВОЮ м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
О Колтун
2
Постнекласичні особливості української геоморфології
ОВ Колтун
Фізична географія та геоморфологія.–2005. Вип 49, 56-61, 0
2
ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА РЕЛЬЄФ У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ 20-40-х рр. ХХ ст.
О Колтун
Історія української географії. Всеукр. наук.-теорет. часопис.–Тернопіль …, 2002
12002
Причини зсуву по вул. Купріна у м. Хмельницькому
ОВ Колтун
Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, європейські …, 0
1
Інтерпретація історичної інформації як основа галузевої диференціації антропогенної геоморфології
О Колтун
Історія української географії та картографії. Ч 1, 6-7, 0
1
Екологічні напрями у географії: проблеми відповідності назв змістові
О Колтун
Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр.–2006. Вип 33, 160-165, 0
1
АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗСУВІВ
О Колтун
2019
Гідрографія Жовкви у XVIII–XX століттях
ОС Яцунда, ОВ Колтун
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ПОСТЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЛЕСОВИХ КАР’ЄРІВ У М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ
ОВ Колтун
Природні ресурси регіону: проблеми використання, реві, 2018
2018
Геологічні особливості зсуву на вул. Купріна у Хмельницькому
ОВ Колтун, ВР Колтун
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2018
2018
НОВІТНЯ ЗАБУДОВА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО: ЗМІНИ МОРФОЛОГІЇ ПОВЕРХНІ ТА СУПУТНІ ПРОЦЕСИ
O Koltun, V Koltun
ПРОБЛЕМИ ГЕОМОРФОЛОГІЇ І ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ, 2017
2017
Зсувні процеси та новітня забудова міста Хмельницького
ОВ Колтун
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2017
2017
Назви геоморфологічних статей у науковій періодиці 2016 року: теми і структура
ОВ Колтун
СумДПУ імені АС Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2017
2017
Лесові кар'єри міста Хмельницького як потенційні антропогенні охоронні об'єкти
КО В.
Подільські читання, 30-34, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20