Ірина Боднарюк
Ірина Боднарюк
Технічний коледж НУВГП, доцент (Technical College NUVGP, PhD)
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління витратами підприємства: теорія та практика:[монографія]
ОГ Біла
Біла ОГ, Боднарюк ІЛ, Мединська ТВ–Львів: Вид-во ЛКА, 2012
202012
Торговельна галузь споживчої кооперації в контексті тенденцій розвитку роздрібної торгівлі України [Електронний ресурс]
ОГ Біла, ІЛ Боднарюк
Українська кооперація, 2009-2, 2009
52009
Нормативно-правові аспекти дослідження витрат торговельних підприємств
ІЛ Боднарюк
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 2, 17-22, 2008
42008
Вплив зміни рівня витрат та інших факторів на величину операційного прибутку
ІЛ Боднарюк
Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна: Вип 22, 404-409, 0
4
Вдосконалення критеріїв класифікації витрат торговельних підприємств
ІЛ Боднарюк
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/. htm, 0
2
Недержавне пенсійне страхування в Україні: стан, перспективи розвитку і особливості оподаткування
ТВ Мединська, ІЛ Боднарюк
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (13), 310-318, 2012
12012
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИ МСТВА
Т Мединська, І Боднарюк
Збірник наукових праць ДЕТУТ, 192-203, 2011
12011
ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНЕ ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ІЛ БОДНАРЮК
ВІСНИК, 113, 2010
12010
ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
ІЛ Боднарюк
1
ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
БІ Л.
Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ», 150-154, 2020
2020
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕВАГИ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
ТВ Мединська, ІЛ Боднарюк
Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018
2018
BANKING SYSTEM OF UKRAINE: TERRITORIAL STRUCTURE AND CHALLENGES OF THE PRESENTATION
T Medynska, I Bodnaryuk, S Kropelnytska
THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT 2 (13), 80-89, 2017
2017
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ УКРАИНЫ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ИЛ Боднарюк, Л Тимощук
Региональная экономика и управление, 18-22, 2016
2016
Прогнозування фондових індексів ПФТС та UX засобами Ms excel
ІЛ Боднарюк
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
2013
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В УМОВАХ РИЗИКІВ
І Боднарюк
СЕКЦІЯ 1. РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА МАКРО, МЕЗО ТА МІКРОРІВНЯХ, 63, 2012
2012
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ІЛ Боднарюк
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16