Сологуб Любов Олексіївна, Сологуб Любовь, Solohub Liubov
Сологуб Любов Олексіївна, Сологуб Любовь, Solohub Liubov
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мозаїчний візерунок оповідної тканини (аналіз внутрішнього мовлення у повісті Леоніда Бразова «Втеча з-під слідства»)
ЛМ Корнєва, ЛО Сологуб
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
22013
Словотвірні моделі редуплікатів у поетичному дискурсі Тараса Шевченка
ТІ Ніколашина, ЛО Сологуб
ScienceRise, 111-115, 2015
12015
Фразеологія Миколи Гоголя: оригінальний текст і переклад
Л Корнєва, Л Сологуб
Рідний край, 68-72, 2009
12009
Система завдань і вправ щодо збагачення мовлення учнів етнокультурознавчою лексикою
ЛО Сологуб, НІ ТАРАСОВА
Наукова скарбниця освіти Донеччини, 79-84, 2009
12009
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕСТУВАННЯ ЯК АКТУАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ
ЛВ Сологуб, ІС Микитка, РІ Комар
Zbiór artykułów naukowych., 101, 2017
2017
До проблеми становлення професійного спілкування майбутніх учителів-словесників
ЛО Сологуб
2016
Wordformation models of reduplicates in poetic discourse of Taras Shevchenko
ТІ Ніколашина, ЛО Сологуб
ScienceRise 6 (1 (11)), 111-115, 2015
2015
Навчання термінології в процесі вивчення англійської мови для спеціальних цілей
О Брона, Р Комар, Л Сологуб
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
2015
Комунікативна компетенція як феноменальна категорія фахової підготовки вчителя-словесника
ЛО Сологуб
2014
Особливості дитячого анекдоту як жанру фольклору
ЛМ Корнєва, ЛО Сологуб
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 239 (227), 2014
2014
Редуплікати у структурі Шевченкової поезії
Т Ніколашина, Л Сологуб
Філологічні науки, 80-86, 2014
2014
ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ПОРІВНЯННЯ В РОМАНІ «БЕРЕГ ЛЮБОВІ» ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
TI Nikolashina, LO Solohub
Таїни художнього тексту, 186-192, 2013
2013
Функційно-семантичне поле порівняння в романі Берег любові Олеся Гончара
ТІ Ніколашина, ЛО Сологуб
Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту), 173–179-173–179, 2013
2013
Когнітивні методи на уроках рідної мови
ЛО Сологуб, ТІ Ніколашина, ЛФ Українець, ОЮ Біленька
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2013
2013
Двоголосе слово: до проблеми внутрішнього мовлення в повісті Леоніда Бразова Втеча з-під слідства
Л Корнєва, Л Сологуб
Рідний край, 96-101, 2013
2013
Мовний простір Євгена Гребінки: соціокультурний аспект
ЛО Сологуб
Література та культура Полісся, 83-88, 2012
2012
Навчальна практика з фахових методик
НП Лебідь, ЛО Сологуб
2011
Державна атестація із сучасної української літературної мови та методики навчання української мови
ЛФ Українець, ТІ Ніколашина, ІГ Павлова, ЛО Сологуб
2011
Автобіографізм роману Олеся Гончара" Людина і зброя"
НП Лебідь, ЛО Сологуб
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2010
2010
Автобіографізм роману Олеся Гончара" Людина і зброя"
НП Лебідь, ЛО Сологуб
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20