Кочубей Дмитро Вячеславович
Кочубей Дмитро Вячеславович
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності функціонування логістичної 0 системи торговельних підприємств
Д Кочубей
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 59-66, 2009
212009
Оцінка ефекту від впровадження логістичних інформаційних систем
ДВ Кочубей
Бізнес Інформ, 228-232, 2014
32014
Управління логістичними процесами в франчайзингових роздрібних торговельних мережах
ДВ Кочубей, ТМ Григоренко
Проблеми економіки, 46 – 52, 2013
22013
Розробка логістичних стратегій торговельних підприємств
Д Кочубей
Товари і ринки, 9-17, 2010
22010
Управління мережевою структурою ланцюгів постачання
Д Кочубей
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 19–27-19–27, 2019
2019
Formation of a system of performance indicators for logistics in e-commerce
СС Лиса, ДВ Кочубей
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ У ДіЯЛЬНОСТі ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ РОЗДРіБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
ДВ Кочубей, ТМ Григоренко
Бизнес Информ, 2017
2017
Використання CRM-систем у діяльності франчайзингових роздрібних торговельних мереж
ТМ Григоренко, ДВ Кочубей
Бізнес Інформ, 424-429, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТі ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГіВ ПОСТАВОК ПіДПРИєМСТВА РОЗДРіБНОї ТОРГіВЛі
ДВ Кочубей, ТМ Григоренко
Бизнес Информ, 2017
2017
Референтні моделі управління ланцюгами поставок підприємств торгівлі
Н Ільченко, Д Кочубей
Товари і ринки, 62–71-62–71, 2017
2017
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКіВ ЛОГіСТИЧНИХ ПРОЦЕСіВ ПіДПРИєМСТВА
ДВ Кочубей
Бизнес Информ, 2016
2016
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕФЕРЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ
ДВ КОЧУБЕЙ
Економіка–погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного, 112, 2014
2014
ЛОГІСТИКА ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
ГІ Брітченко, МЮ Григорак, МС Дороніна, АГ Кальченко, ДВ Кочубей, ...
2011
РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Д Кочубей
Товары и рынки, 9-17, 2010
2010
Оценка эффективности функционирования логистической системы торговых предприятий
Д КОЧУБЕЙ
Вестник Киевского национального торгово-экономического университета, 59-66, 2009
2009
Управління логістичною діяльністю торговельного підприємства
ДВ Кочубей, ТД Москвітіна
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 39 – 49, 2008
2008
Управління вартістю впровадження іноваційних логістичних технологій
ДВ Кочубей
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2008
2008
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ
ДВ Кочубей
Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації …, 0
ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
К КАСЯНОК, Д КОЧУБЕЙ, К КАНДАГУРА, Л КУДИРКО, Л САМСОНОВА, ...
ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК
С Лиса, Н Ільченко, Д Кочубей, І Хахалєва, В Паламар
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20