Rudenko M.; Руденко Микола Васильйович;
Rudenko M.; Руденко Микола Васильйович;
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Прокурор у цивільному процесі України: Сутність, завдання, повноваження: Навч. та наук.-практ. посіб.
ТО Дунас, МВ Руденко
Х.: Харків юридичний, 173, 2006
502006
Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період)
М Руденко
Право України, 29-33, 1997
401997
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як нова функція прокуратури України: поняття, зміст і структура
М Руденко
Науковий часопис Національної академії прокуратури України, 160-168, 2014
332014
Про сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням
МВ Руденко, ВП Півненко
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 277-283, 2013
312013
Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація. Навч. посібн
ВІ Бабенко, МВ Руденко
К.: Ін Юре, 79, 2005
262005
Теоретичні проблеми представництва прокуратурою інтересів держави в арбітражних судах
МВ Руденко
Харків: Нац. юрид. акад. України, 46, 2001
242001
Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти)
М Руденко, В Глаговський
Право України, 59-63, 1997
231997
Щодо усунення підміни прокуратурою інститутів контролю і нагляду в сфері управління
М Руденко
Право України, 58-62, 1996
211996
Прокурор у виконавчому провадженні: основи організації і діяльності: навчальий посібник
ММ Говоруха, МВ Руденко, ГП Середа
Ін Юре, 2008
202008
Судова влада та правоохоронні органи України: Підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів
МВ Руденко, ГС Рибалко
Х.: Харків юридичний, 2007
202007
Становлення і розвиток української моделі прокурорського нагляду на сучасному етапі (концептуальні проблеми)
В Глаговський, М Руденко
Право України, 43-46, 1996
171996
Роль прокуратури поза межами кримінального судочинства: сучасна українська модель
М Руденко
Вісник прокуратури, 47-57, 2009
162009
Прокурор у господарському судо-чинстві: Навчальний посібник
МВ Руденко
К.: ІниÞре, 2003
162003
Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні
М Руденко
Право України, 65-68, 2002
152002
Представництво прокурора в адміністративному судочинстві
МВ Руденко
Юридичний вісник України, 4, 2007
142007
Спеціалізація як принцип побудови прокурорської системи України (науково-практичний прогноз)
М Руденко
Вісник національної академії прокуратури України, 27-32, 2012
132012
Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів громадянина або держави у цивільному судочинстві
М Руденко
Вісник Національної академії прокуратури України, 67-71, 2009
122009
Тимчасовий доступ до речей та документів: правове регулювання провадження за новим КПК України
М Руденко
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013
112013
Теоретичні і прикладні проблеми правового статусу прокурора у цивільному судочинстві
Т Дунас, М Руденко
Вісник прокуратури, 81-90, 2013
112013
Роль прокуратури у захисті прав та свобод людини і громадянина
М Руденко
Юридич ний журнал, 119-121, 2004
112004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20