Підписатись
Ірина Мельник / Iryna Melnyk
Ірина Мельник / Iryna Melnyk
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми народної школи і виховання в педагогічній пресі (за матеріалами західноукраїнських видань другої половини ХІХ–початку ХХ століття)
ІМ Мельник
Дисерт. на здоб. наук. ст. канд. пед. наук зі спец 13 (01), 1997
101997
Науково-дослідна робота студентів як компонент освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя початкових класів
ІМ Мельник
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 91-97, 2007
22007
Педагогічна діагностика – невід’ємний компонент професійної діяльності вчителя початкових класів
І Мельник
Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та пcихологічних …, 2018
12018
Професійне становлення майбутнього педагога:змістова сутність
ІМ Мельник
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2015
12015
Трансформація ідей К.Д.Ушинського про педагогічну науку в сучасну практику підготовки вчителя
ІМ Мельник, МП Семенюк
Х Международная научно-практическая конференция «Новости научной мысли …, 2014
12014
Пріоритетні цінності особистості вченого-педагога Агатенгела Кримського
ІМ Мельник
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014
12014
Розвиток дослідницької культури магістрів педагогічної освіти
ІМ Мельник
Інтернет-конференція «Підготовка конкурентоспроможного фахівця дошкільної та …, 2013
12013
Етапи професійного становлення майбутнього педагога
ІМ Мельник, ОВ Гончарук
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012
12012
Самостійна робота у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів
ІМ Мельник, ІВ Мельник
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 103-108, 2008
12008
Деякі аспекти естетичного виховання дітей дошкільного віку
І Мельник, Т Луцик
Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного …, 2020
2020
Активізація рухового режиму – основа успішного формування здорового способу життя у старших дошкільників
І Мельник, М Мороз
Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного …, 2020
2020
Статеворольове виховання дошкільників як педагогічна проблема
І Мельник, З Людмила
Науковий журнал «Молодий вчений» 1 (№2(78)), С.442-446., 2020
2020
Науково-дослідна діяльність як інноваційна технологія професійної підготовки педагога
І Мельник
Актуальні проблеми педагогічної освіти:європейський і національний вимір …, 2019
2019
Формування у дітей дошкільного віку інтересу до природнього довкілля
І Мельник, О Степанець
Актуальні проблеми педагогічної освіти:європейський і національний вимір …, 2019
2019
Ділова гра в системі методів активного навчання магістрів дошкільної освіти
І Мельник, З Людмила
Науковий журнал «Молодий вчений» 1 (№2(66)), С.493-497, 2019
2019
Соціальне гувернерство
І Мельник
Методичні рекомендації вибіркової навчальної дисципліни для студентів за …, 2018
2018
В.О.Сухомлинський про підготовку дошкільників до навчання у школі
І Мельник, С Марія
Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково …, 2018
2018
Особливості формування у дітей старшого дошкільного віку способів міркування
І Мельник
Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково …, 2018
2018
Психолого-педагогічні механізми формування мовленнєвої компетентності у дітей старшого дошкільного віку
І Мельник, А Демковська
Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково …, 2018
2018
Складові методики проектування особистості за В.О.Сухомлинським
І Мельник, З Людмила
Науковий журнал «Молодий вчений» 1 (№11(63)), С.683-687, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20