Підписатись
Ірина Мельник / Iryna Melnyk
Ірина Мельник / Iryna Melnyk
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми народної школи і виховання в педагогічній пресі (за матеріалами західноукраїнських видань другої половини ХІХ–початку ХХ століття)
ІМ Мельник
Дисерт. на здоб. наук. ст. канд. пед. наук зі спец 13 (01), 1997
151997
Етапи професійного становлення майбутнього педагога
ІМ Мельник, ОВ Гончарук
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012
72012
Ділова гра в системі методів активного навчання магістрів дошкільної освіти
І Мельник, З Людмила
Науковий журнал «Молодий вчений» 1 (№2(66)), С.493-497, 2019
52019
Crisis Challenges in Societal Development and the Peculiarities of Preparing Preschool Education Specialists in these Conditions (Особливості підготовки майбутніх фахівців …
A Zahorodnia , L., Melnyk, I., Chepil, M., Karpenko, O., Marieieva, T. and ...
Revista de Gestão Social e Ambiental. 17, 5 (19 Jun. 2023), e03389. DOI …, 2023
4*2023
Система цільового середовища за ВО Сухомлинським
ІМ Мельник, МП Семенюк
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008
42008
Науково-дослідна робота студентів як компонент освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя початкових класів
ІМ Мельник
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 91-97, 2007
42007
Домінанти професіоналізму педагогічної діяльності вихователя ЗДО
З Мельник
Науковий журнал Acta Paedagogica Volynienses., С.3-11, 2021
22021
Сутнісна характеристика освітнього середовища в контексті дошкільної освіти
З Мельник
Науковий журнал «Молодий вчений», С.93-98, 2020
2*2020
Аспекти професійного становлення майбутнього педагога
І Мельник
Науковий журнал «Молодий вчений» 1 (№3 (55)), С.570 -574, 2018
22018
Мистецтво спілкування – невід’ємна складова педагогічної майстерності вихователя ЗДО
З Мельник
Науковий журнал «Молодий вчений», С.404-409, 2020
12020
Деякі аспекти естетичного виховання дітей дошкільного віку
І Мельник, Т Луцик
Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного …, 2020
12020
Психолого-педагогічні механізми формування мовленнєвої компетентності у дітей старшого дошкільного віку
І Мельник, А Демковська
Тенденції розвитку психології та педагогіки: Матеріали міжнародної науково …, 2018
12018
Складові методики проектування особистості за В.О.Сухомлинським
І Мельник, З Людмила
Науковий журнал «Молодий вчений» 1 (№11(63)), С.683-687, 2018
12018
Психологічні аспекти професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи
І Мельник
Молодий вчений, 282-286, 2018
12018
Педагогічна діагностика – невід’ємний компонент професійної діяльності вчителя початкових класів
І Мельник
Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та пcихологічних …, 2018
12018
Розвиток мовлення дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку
І Мельник, У Реснянська
Педагогічний часопис Волині, 106-110, 2016
12016
Професійне становлення майбутнього педагога:змістова сутність
ІМ Мельник
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2015
12015
Трансформація ідей К.Д.Ушинського про педагогічну науку в сучасну практику підготовки вчителя
ІМ Мельник, МП Семенюк
Х Международная научно-практическая конференция «Новости научной мысли …, 2014
12014
Пріоритетні цінності особистості вченого-педагога Агатенгела Кримського
ІМ Мельник
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014
12014
Розвиток дослідницької культури магістрів педагогічної освіти
ІМ Мельник
Інтернет-конференція «Підготовка конкурентоспроможного фахівця дошкільної та …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20