Follow
Кучерук Оксана / Kucheruk Oksana
Кучерук Оксана / Kucheruk Oksana
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика
ОА Кучерук
ЖДУ ім. І. Франка, 2011
1032011
Методи навчання української мови в загальноосвітній школі: словник-довідник
ОА Кучерук
Житомир: Рута, 2010
432010
Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови
ОА Кучерук
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
432009
Компетентнісний підхід до навчання: теоретичний аналіз
Л Овсієнко
Педагогічний процес: теорія і практика, 82-87, 2017
372017
Соціокультурний розвиток учнів як лінгвометодична проблема
ОА Кучерук
Українська мова і література в школі, 2-7, 2014
372014
Методи формування комунікативної компетентності в процесі дидактичного дискурсу
ОА Кучерук
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 77-81, 2010
312010
Соціокультурний підхід до формування україномовної особистості учня основної школи
ОА Кучерук
Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики …, 2014
222014
Соціокультурний підхід до формування україномовної особистості учня основної школи
ОА Кучерук
Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики …, 2014
222014
Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман, НМ Віннікова
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-214, 2019
212019
Основні напрями розвитку електронної лінгводидактики
ОА Кучерук
Інформаційні технології і засоби навчання, 83-91, 2014
212014
Методи навчання в системі понять сучасної лінгводидактики
ОА Кучерук
Українська мова і література в школі, 10-15, 2013
172013
Образна природа семантики кольороназв в українських фразеологізмах
ОА Кучерук
Дивослово, 40-42, 2006
142006
Розвиток риторичної компетентності студентів-філологів у процесі риторичної освіти
ОА Кучерук
Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в …, 2015
122015
Система методів навчання української мови в основній школі: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 02
ОА Кучерук
Київ 449, 397-449, 2012
112012
Концепція системи методів навчання мови в основній школі
ОА Кучерук
Українська мова і література в школі, 10-16, 2008
112008
Шляхи формування мовленнєвої компетентності: психолінгвістичний підхід до навчання рідної мови
ОА Кучерук
Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2007
112007
Формування риторичної компетентності старшокласників у процесі українськомовної освіти
ОА Кучерук
Українська мова і література в школах України, 9-14, 2016
102016
Сучасні технології навчання мови як методична проблема
ОА Кучерук
Українська мова і література в школі, 17-21, 2006
102006
Використання електронних освітніх ресурсів для формування громадянської компетентності учнів ліцею на уроках української мови
ОА Кучерук, ТП Магдич
Інформаційні технології і засоби навчання 75 (1), 115-126, 2020
92020
Практикум з методики викладання української мови: Навчально-методичний посібник
ГВ Грибан, ОА Кучерук
К.: Кондор, 2003
92003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20