Подписаться
Наталія Авшенюк / Nataliya Avshenyuk
Наталія Авшенюк / Nataliya Avshenyuk
Національна академія педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець XX–початок XXI ст.)
НМ Авшенюк
Авшенюк Наталія Миколаївна, 2005
782005
Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору
НМ Авшенюк
Науковий вісник Чернівецького університету:[збірник наукових праць].–2009 …, 2009
272009
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика: монографія
НМ Авшенюк, ТМ Десятов, ЛМ Дяченко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
Кіровоград: Імекс-ЛТД 280, 2014
262014
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі
НМ Авшенюк, ВО Кудін, ОІ Огієнко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
ІПООД НАПН України, 2011
262011
Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст.
НМ Авшенюк
Інститут обдарованої дитини, 2015
212015
Професійне становлення молодого вчителя у Великій Британії: історія, досвід, стандарти
НМ Авшенюк
Педагогіка і психологія професійної освіти, 220-228, 2003
172003
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні органами правосуддя Іспанії
АС Рибченко
Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 322-330, 2015
16*2015
Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг
N Avshenyuk
Теорія і практика управління соціальними системами, 2011
142011
Сучасні міжнародні підходи до розуміння феномену транснаціональної вищої освіти
НМ Авшенюк
Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки 36, 2009
132009
Педагогіка транснаціональної вищої освіти: концептуальні засади
НМ Авшенюк
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015
122015
Глобальна освіта як складова професійного розвитку американських і канадських учителів
Н Авшенюк
Естетика і етика педагогічної дії, 123-132, 2012
122012
Соціально-економічні детермінанти розвитку транснаціональної вищої освіти на зламі ХХ-ХХІ століть
НМ Авшенюк
Порівняльна професійна педагогіка, 52-62, 2011
122011
Європейський центр розвитку професійної освіти/Наталія Авшенюк
НМ Авшенюк
Професійно-технічна освіта, 38-39, 2005
122005
Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах (друга половина ХХ–початок ХХІ століття)
НМ Авшенюк
Дис. д-ра пед. наук). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН …, 2016
102016
Болонський процес як регіональний вимір інтернаціоналізації вищої освіти в Європі
НМ Авшенюк
Педагогічна теорія і практика: зб. наук. пр. Київ: Київський міжнар. ун-т, 3-14, 2011
102011
Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів
НМ Авшенюк, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ОІ Огієнко, ...
ТОВ" ДКС Центр", 2017
92017
Міжнародні підходи до обгрунтування глобальної компетентності вчителя
НМ Авшенюк
Професійна освіта: педагогіка і психологія, 241-248, 2012
92012
Тенденції професійного розвитку вчителів у розвинених англомовних країнах в умовах глобалізації
НМ Авшенюк
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2016
72016
Глобальна педагогіка—методологічний виклик сьогодення
НМ Авшенюк
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна, 121-128, 2013
62013
Українсько-англійський навчальний словник з педагогіки: словник
НМ Авшенюк, ЮЗ Прохур
Педагогічна думка, 2013
62013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20