Наталія Авшенюк / Nataliya Avshenyuk
Наталія Авшенюк / Nataliya Avshenyuk
Національна академія педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець XX–початок XXI ст.)
НМ Авшенюк
Авшенюк Наталія Миколаївна, 2005
672005
Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору
НМ Авшенюк
Педагогіка та психологія.–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 3-11, 2009
242009
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі
НМ Авшенюк, ВО Кудін, ОІ Огієнко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
ІПООД НАПН України, 2011
222011
Професійне становлення молодого вчителя у Великій Британії: історія, досвід, стандарти
НМ Авшенюк
Педагогіка і психологія професійної освіти, 220-228, 2003
152003
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика:[монографія]/Н
Н Авшенюк, ТМ Десятов, ЛМ Дяченко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
Авшенюк, Т. Десятов, Л. Дяченко, Н. Постригач, Л. Пуховська, О. Сулима …, 2014
142014
Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг
N Avshenyuk
Теорія і практика управління соціальними системами, 2011
132011
Соціально-економічні детермінанти розвитку транснаціональної вищої освіти на зламі ХХ-ХХІ століть
НМ Авшенюк
Порівняльна професійна педагогіка, 52-62, 2011
122011
Сучасні міжнародні підходи до розуміння феномену транснаціональної вищої освіти
НМ Авшенюк
Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки 36, 2009
122009
Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст.
НМ Авшенюк
Інститут обдарованої дитини, 2015
112015
Глобальна освіта як складова професійного розвитку американських і канадських учителів
НМ Авшенюк
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
102012
Європейський центр розвитку професійної освіти/Наталія Авшенюк
Н Авшенюк
Проф.-техн. освіта, 38-39, 2005
102005
Педагогіка транснаціональної вищої освіти: концептуальні засади
НМ Авшенюк
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015
82015
Міжнародні підходи до обгрунтування глобальної компетентності вчителя
НМ Авшенюк
Професійна освіта: педагогіка і психологія, 241-248, 2012
72012
Глобальна педагогіка—методологічний виклик сьогодення
НМ Авшенюк
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна, 121-128, 2013
62013
Болонський процес як регіональний вимір інтернаціоналізації вищої освіти в Європі
НМ Авшенюк
Педагогічна теорія і практика: зб. наук. праць–К.: КиМУ, 3-14, 2011
62011
Стандартизацiя професiйної пiдготовки вчителiв у Англiї й Уельсi (початок XX-кiнець XXI ст.): дис.... канд. пед. наук: 13.00. 04/Наталiя Миколаївна Авшенюк.-К., 2005.-235 с
НМ Авшенюк
62005
Сутнісні характеристики ступеневих програм вищої освіти у транснаціональному освітньому просторі
НМ Авшенюк
Порівняльна професійна педагогіка 1, 84-92, 2013
52013
Пріоритетні стратегії ЄС щодо професійного розвитку вчителів на сучасному етапі/Наталія Авшенюк
Н Авшенюк
Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали ІV …, 2011
52011
Транснаціональна взаємодія університетів в умовах євроатлантичної інтеграції
НМ Авшенюк
НТУ" ХПІ", 2010
52010
Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах (друга половина ХХ–початок ХХІ століття)
НМ Авшенюк
Дис. д-ра пед. наук). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН …, 2016
42016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20