Наталія Авшенюк / Nataliya Avshenyuk
Наталія Авшенюк / Nataliya Avshenyuk
Національна академія педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець XX–початок XXI ст.)
НМ Авшенюк
Авшенюк Наталія Миколаївна, 2005
722005
Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору
НМ Авшенюк
Педагогіка та психологія.–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 3-11, 2009
252009
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі
НМ Авшенюк, ВО Кудін, ОІ Огієнко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
ІПООД НАПН України, 2011
222011
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теоріѐ та практика
НМ Авшенюк, ТМ Десятов, ЛМ Дяченко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
Кіровоград: Імекс-ЛТД 280, 2014
172014
Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг
N Avshenyuk
Теорія і практика управління соціальними системами, 2011
152011
Професійне становлення молодого вчителя у Великій Британії: історія, досвід, стандарти
НМ Авшенюк
Педагогіка і психологія професійної освіти, 220-228, 2003
152003
Глобальна освіта як складова професійного розвитку американських і канадських учителів
НМ Авшенюк
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
142012
Сучасні міжнародні підходи до розуміння феномену транснаціональної вищої освіти
НМ Авшенюк
Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки 36, 2009
142009
Соціально-економічні детермінанти розвитку транснаціональної вищої освіти на зламі ХХ-ХХІ століть
НМ Авшенюк
Порівняльна професійна педагогіка, 52-62, 2011
132011
Використання інформаційно-комунікативних технологій в управлінській діяльності зальноосвітнього навчального закладу
ЗВ Савченко
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (8), 2008
13*2008
Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст.
НМ Авшенюк
Інститут обдарованої дитини, 2015
112015
Болонський процес як регіональний вимір інтернаціоналізації вищої освіти в Європі
НМ Авшенюк
Педагогічна теорія і практика: збірник наукових праць, 2011
102011
Європейський центр розвитку професійної освіти/Наталія Авшенюк
Н Авшенюк
Професійно-технічна освіта, 38-39, 2005
102005
Педагогіка транснаціональної вищої освіти: концептуальні засади
НМ Авшенюк
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015
92015
Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах (друга половина ХХ–початок ХХІ століття)
НМ Авшенюк
Дис. д-ра пед. наук). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН …, 2016
72016
Глобальна педагогіка—методологічний виклик сьогодення
НМ Авшенюк
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна, 121-128, 2013
72013
Міжнародні підходи до обгрунтування глобальної компетентності вчителя
НМ Авшенюк
Професійна освіта: педагогіка і психологія, 241-248, 2012
72012
Сутнісні характеристики ступеневих програм вищої освіти у транснаціональному освітньому просторі
НМ Авшенюк
Порівняльна професійна педагогіка, 84-92, 2013
62013
Транснаціональні імперативи розвитку вищої освіти у ХХІ столітті: прогнози і перспективи
НМ Авшенюк
Вісник Черкаського університету 1 (214), 19-23, 2012
62012
Транснаціональна взаємодія університетів в умовах євроатлантичної інтеграції
НМ Авшенюк
НТУ" ХПІ", 2010
62010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20