Наталія Авшенюк / Nataliya Avshenyuk
Наталія Авшенюк / Nataliya Avshenyuk
Національна академія педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
НазваниеПроцитированоГод
Стандартизація професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі (кінець XX–початок XXI ст.)
НМ Авшенюк
Авшенюк Наталія Миколаївна, 2005
562005
Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору
Н Авшенюк
Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія.–2009 …, 2009
162009
Професійне становлення молодого вчителя у Великій Британії: історія, досвід, стандарти
НМ Авшенюк
Педагогіка і психологія професійної освіти, 220-228, 2003
152003
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі
НМ Авшенюк, ВО Кудін, ОІ Огієнко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
ІПООД НАПН України, 2011
122011
Сучасні міжнародні підходи до розуміння феномену транснаціональної вищої освіти
НМ Авшенюк
Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки 36, 2009
102009
Європейський центр розвитку професійної освіти/Наталія Авшенюк
Н Авшенюк
Проф.–техн. освіта, 38-40, 2005
92005
Соціально-економічні детермінанти розвитку транснаціональної вищої освіти на зламі ХХ-ХХІ століть
НМ Авшенюк
Порівняльна професійна педагогіка, 52-62, 2011
82011
Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг
N Avshenyuk
Теорія і практика управління соціальними системами, 2011
82011
Міжнародні підходи до обгрунтування глобальної компетентності вчителя
НМ Авшенюк
Професійна освіта: педагогіка і психологія, 241-248, 2012
52012
Болонський процес як регіональний вимір інтернаціоналізації вищої освіти в Європі [Електронний ресурс]
НМ Авшенюк
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/vkmu/2011_2 …, 2011
52011
Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у другій половині ХХ–на початку ХХІ ст.
НМ Авшенюк
Інститут обдарованої дитини, 2015
42015
Глобальна освіта як складова професійного розвитку американських і канадських учителів
НМ Авшенюк
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
42012
Забезпечення якості транснаціональної вищої освіти в розвинених англомовних країнах
НМ Авшенюк
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
42011
Тенденції розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах (друга половина ХХ–початок ХХІ століття)
НМ Авшенюк
Дис. д-ра пед. наук). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН …, 2016
32016
Прогностичні сценарії розвитку транснаціональної вищої освіти у XXI столітті
НМ Авшенюк
Інноваційність у науці і освіті, 343-352, 2013
32013
Сутнісні характеристики ступеневих програм вищої освіти у транснаціональному освітньому просторі
НМ Авшенюк
Порівняльна професійна педагогіка 1, 84-92, 2013
32013
Транснаціональні імперативи розвитку вищої освіти у ХХІ столітті: прогнози і перспективи
НМ Авшенюк
Вісник Черкаського університету 1 (214), 19-23, 2012
32012
Особливості розвитку транснаціональної вищої освіти в Австралії наприкінці ХХ-початку ХХІ століть
НМ Авшенюк
Порівняльна професійна педагогіка 2, 126-134, 2012
32012
Типологія форм транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах
НМ Авшенюк
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
32012
Методологія дослідження транснаціонального освітнього простору
НМ Авшенюк
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20