Підписатись
І.О. Стахурська _ Stakhurska I.O.
І.О. Стахурська _ Stakhurska I.O.
асистент кафедри мікробіології, вірусології з імунологією ТДМУ ім.І.Я. Горбачевського
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив натрію нітриту на вільнорадикальні процеси в організмі та ультраструктуру міокарда у щурів
ІО Стахурська, АМ Пришляк, ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, НВ Флекей
Гігієна населених місць, 409-415, 2014
32014
Інтенсивність метгемоглобінутворення у щурів різної статі за умови токсичного ураження натрію нітритом
ІО Стахурська, АМ Пришляк
Медична хімія, 128-128, 2014
32014
Морфологічні особливості артерій середнього калібру міокарда дослідних щурів різної статі при дії на них нітриту натрію
АМ Пришляк, ІО Стахурська, БЯ Ремінецький, ОМ Щур
Вісник проблем біології і медицини, 272-274, 2016
22016
Інформаційний аналіз особливостей структурної перебудови шлуночків серця під впливом хлориду кадмію
АМ Пришляк, МС Гнатюк, ІО Стахурська
Таврический медико-биологический вестник, 202-205, 2013
22013
Характеристика морфологічних параметрів камер серця щурів різної статі за умов інтоксикації нітритом натрію
ІО Стахурська
Вісник морфології, 335-340, 2015
12015
Аналіз комплексної структури корпоративних медіа агрохолдингу «Мрія»
І Стахурська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Ліпідний профіль крові в щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту
ІЯ Криницька, МІ Марущак, ІО Стахурська, ІР Бекус, МВ Кирилів, ...
Медична та клінічна хімія, 91-94, 2016
2016
Морфофункціональні особливості міокарда дослідних тварин різної статі за умов інтоксикації натрію нітриту
IO Stakhurska, AM Pryshliak
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 14 (1), 100-104, 2015
2015
parameTers of free-radical oxidaTion and anTioxidanT defence sysTem in raTs of boTh sexes wiTh sodium niTriTe inToxicaTion
AM Pryshliak, IO Stakhurska, LM Holovatiuk
Медична та клінічна хімія, 19-23, 2015
2015
Морфологічна оцінка довготривалого впливу нітриту натрію на серце щура
ІО Стахурська
Вісник проблем біології і медицини 4 (2), 306-309, 2015
2015
Морфологічні особливості мікрогемоциркуляторного русла шлуночків серця щурів за дії на організм натрія нітриту
ІО Стахурська, АМ Пришляк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
2015
Вплив довготривалої інтоксикації нітритом натрію на морфо-функціональні особливості секреторної активністі міокарда білих щурів різної статі
АМ Пришляк, ІО Стахурська
Сумський державний університет, 2015
2015
мОрфОметрична характеристика камер серця тварин ріЗнОї статі
ІО Стахурська, АМ Пришляк
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 269-273, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13