Алена Иванцова, Alona Ivantsova
Алена Иванцова, Alona Ivantsova
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційні форми діяльності адвокатури
АВ Іванцова
автореферат дис.... канд. юрид. наук 12, 0
19
Організаційні форми діяльності адвокатури: монографія
АВ Іванцова
Х.:«ФІНН, 2011
132011
Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України, 40-45, 2015
102015
Ознаки та загальні риси адвокатського самоврядування
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 3 (4 (9)), 2010
72010
Національна поліція України. Досвід зарубіжних країни
АВ Іванцова
Порівняльно-аналітичне право, 210-212, 2016
62016
Міжнародно-правовий захист прав адвокатів
АВ Іванцова
Адвокат, 27-29, 2011
42011
Мета та завдання адвокатських утворень (асоціацій): порівняльно-правовий аналіз
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 2 (4 (5)), 2009
32009
Кроки до покращення роботи прокурора та підвищення довіри населення
МВ Хіль, АВ Іванцова
Молодий вчений, 100-103, 2018
22018
Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід
А Іванцова
Law of Ukraine, 2016
22016
Міжнародний досвід та проблеми розвитку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України
АВ Іванцова
Проблеми реформування прокуратури: матеріали Всеукраїнської науково …, 2016
22016
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
АВ Іванцова
Знання європейського права, 130-134, 2020
2020
Досвід інклюзивної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у курсі «Вікова фізіологія і валеологія
ОА Сорочинська, АВ Іванцова
ІІ International scientific conference «Modernization of the educational …, 2019
2019
Проблеми захисту прав потерпілих від ятрогенних злочинів
АВ Іванцова, ЄЄ Демидова
Юрист України, 151-157, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401" Правознавство"
ІО Русанова, АВ Іванцова, ОМ Овчаренко, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 …
ІО Русанова, ОМ Овчаренко, АВ Іванцова, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи адвокатури України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", спец. 8.03040101" Правознавство": для фак …
ТБ Вільчик, АВ Іванцова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АДВОКАТСЬКИХ У Т В О Р Е Н Ь (А С О Ц І А Ц І Й): ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
АВ Іванцова
2009
Проблеми реалізації адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю
АВ Іванцова
Вісник Академії адвокатури України, 180-183, 2009
2009
Деякі сучасні проблеми адвокатури України (статистичний аналіз доступної інформації організаційних форм адвокатської діяльності)
АВ Іванцова
Редколегія “Вісника Академії адвокатури України”, 99, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20