Алена Викторовна Иванцова. Альона Вікторівна Іванцова, Alona Ivantsova
Алена Викторовна Иванцова. Альона Вікторівна Іванцова, Alona Ivantsova
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційні форми діяльності адвокатури
АВ Іванцова
автореферат дис.... канд. юрид. наук 12, 0
22
Поняття безоплатної правової допомоги в Україні та за кордоном
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України, 40-45, 2015
132015
Організаційні форми діяльності адвокатури: монографія
АВ Іванцова
Х.:«ФІНН, 2011
132011
Ознаки та загальні риси адвокатського самоврядування
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 3 (4 (9)), 2010
82010
Національна поліція України. Досвід зарубіжних країни
АВ Іванцова
Порівняльно-аналітичне право, 210-212, 2016
72016
Міжнародно-правовий захист прав адвокатів
АВ Іванцова
Адвокат, 27-29, 2011
72011
Кроки до покращення роботи прокурора та підвищення довіри населення
МВ Хіль, АВ Іванцова
Молодий вчений, 100-103, 2018
62018
Міжнародний досвід та проблеми розвитку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України
АВ Іванцова
Проблеми реформування прокуратури: матеріали Всеукраїнської науково …, 2016
32016
Мета та завдання адвокатських утворень (асоціацій): порівняльно-правовий аналіз
АВ Іванцова
Часопис Академії адвокатури України 2 (4 (5)), 2009
32009
Підвищення кваліфікації адвокатів як запорука надання якісної правничої допомоги: міжнародний досвід
А Іванцова
Law of Ukraine, 2016
22016
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Проблеми реалізації адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю
АВ Іванцова
Вісник Академії адвокатури України, 180-183, 2009
12009
Деякі сучасні проблеми адвокатури України (статистичний аналіз доступної інформації організаційних форм адвокатської діяльності)
АВ Іванцова
Редколегія “Вісника Академії адвокатури України”, 99, 2008
12008
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ
АВ Іванцова
Знання європейського права, 130-134, 2020
2020
Реформирование адвокатуры касательно фидуциарной деятельности адвоката и деятельности эскроу-агента
A Ivanţova
Legea şi Viaţa 308 (8/2), 57-60, 2017
2017
Проблеми захисту прав потерпілих від ятрогенних злочинів
АВ Іванцова, ЄЄ Демидова
Юрист України, 151-157, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401" Правознавство"
ІО Русанова, АВ Іванцова, ОМ Овчаренко, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Завдання для практичних занять з навчальної дисципліни" Організація роботи суду":(галузь знань 0304 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 …
ІО Русанова, ОМ Овчаренко, АВ Іванцова, ЯО Ковальова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Програма навчальної дисципліни" Організація роботи адвокатури України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Магістр", спец. 8.03040101" Правознавство": для фак …
ТБ Вільчик, АВ Іванцова
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АДВОКАТСЬКИХ У Т В О Р Е Н Ь (А С О Ц І А Ц І Й): ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
АВ Іванцова
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20