Dmytro Zherlitsyn, Жерліцин Дмитро Михайлович, Жерлицын Дмитрий Михайлович
Dmytro Zherlitsyn, Жерліцин Дмитро Михайлович, Жерлицын Дмитрий Михайлович
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційне управління фінансовою системою підприємства : монографія / за ред. чл.-кор. НАН України, д-ра екон. наук, проф. Ю. Г. Лисенка
ДМ Жерліцин
Донецьк : Юго-Восток, 2012
18*2012
Еconometric models of monetary policy effectiveness in Ukraine
OI Baranovskyi, MO Kuzheliev, DM Zherlitsyn, OS Sokyrko, ...
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (30), 226-235, 2019
172019
FORMALIZATION OF DYNAMIC RELATIONS BETWEEN ENTERPRISE FINANCIAL INDICATORS
MO Kuzheliev, DM Zherlitsyn, MO Zhytar
Independent Auditor, 18-26, 2016
17*2016
Bioresources Price Trend and GDP Growth Adjustment
M Kuzheliev, D Zherlitsyn, A Nechyporenko
International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJABR), 379-383, 2019
132019
Supply Chain Resilience Through Operations and Finance Management
D Zherlitsyn, V Kravchenko
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 193-197, 2016
122016
Групування регіонів у прийнятті рішень в управлінні бюджетними ресурсами територій
ДМ Жерліцин, ДМ Жерліцина
Нове в економічній кібернетиці, С. 16-26, 2010
112010
Реализация финансово-инвестиционного потенциала системы негосударственных пенсионных фондов Украины
ДМ Жерлицын
Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр.–Донецк: ДонНУ, 55-63, 2008
102008
Управление крупным промышленным комплексом в транзитивной экономике/[ЮГ Лысенко, НГ Гузь, ВН Андриенко, АА Садеков, АН Тридед.]; под ред
ЮГ Лысенко, ДМ Жерлицын, СИ Левицкий
ООО «Юго-Восток, ЛТД, 2004
102004
Финансовый анализ в системе налогового менеджмента предприятия
ДМ Жерлицын
Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб., 210-216, 2002
9*2002
Фінансовий важіль робочого капіталу як інструмент аналізу ефективності операційної діяльності підприємства
ДМ Жерліцин
Економічний аналіз, 24-29, 2014
72014
Механизмы налогового менеджмента /Под общ. ред. проф. Ю.Г. Лысенко
АА Васильев, ДМ Жерлицын, СГ Мищенко, РА Руденский
Механизмы налогового менеджмента : монография, 248, 2005
6*2005
Модернізація фінансових систем: методологія та інструменти управління
ЮГ Лисенко, ДМ Жерліцин, ВВ Мандра, ОЮ Мінц, ГЮ Стрижак, ...
Полтава, ПУЕТ, 2017
5*2017
Макроэкономическая оценка налогового бремени в Украине
ВЛ Петренко, ДМ Жерлицын
Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. Головний …, 2001
4*2001
Эффективное управление фитнес-бизнесом
ЮГ Лысенко, ДМ Жерлицын, ...
Юго-Восток, 2004
3*2004
Имитационное моделирование процессов управления потоками обязательных платежей на предприятии
ТВ Белопольская, ДМ Жерлицын
Финансы, учет, банки: Сб. науч. тр, 88-96, 2002
32002
Моделювання поведінки витрат транспортно-вантажної системи
VV Mandra, DM Zherlitsyn
Український журнал прикладної економіки 2 (1), 68-76, 2017
22017
Методологічні засади вертикальної інтеграції морських портів у ланцюги постачань
ДМ Жерліцин, ВМ Кравченко, ВВ Мандра
Актуальні проблеми економіки, 72-82, 2017
22017
Місцеві фінанси : підручник
ОБ ЖИХОР, ОП КИРИЛЕНКО, ОМ ТРИДІД, ДМ ЖЕРЛІЦИН, ...
Університет банківської справи Національного банку України, 2015
2*2015
Системно-динамічне моделювання процесів регулювання діяльності центру фінансової відповідальності підприємства
ДМ Жерліцин
Нове в економічній кібернетиці зб. наук. ст./під заг. ред. ЮГ Лисенко, 10-20, 2013
2*2013
Имитационная модель управления рабочим капиталом предприятия
ДМ Жерлицын, АА Мишин
Економічна кібернетика: міжнародний журнал, 67-79, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20