Подписаться
Попко Євгенія / Evgenija Popko
Попко Євгенія / Evgenija Popko
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Подтвержден адрес электронной почты в домене faaf.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення документального забезпечення оцінки біологічних активів
ЄЮ Попко
Облік і фінанси, 46-50, 2013
102013
Методологічні проблеми поширення оцінки за справедливою вартістю в бухгалтерському обліку
ЄЮ Попко
Облік і фінанси, 82-85, 2012
92012
Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі
ВМ Жук
К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки.–2013, 2013
82013
Бухгалтерський облік: перегляд предмету і назви професії
VM Zhuk, YY Popko, YL Shenderivska
Oblik i Finansi 87, 36-44, 2020
62020
Фундаментальні аспекти вибору оцінки в бухгалтерському обліку
ЄЮ Попко
Ефективна економіка, 2013
62013
Методичні рекомендації по обліку нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
ОВ Волошина, ЄЮ Попко
Облік і фінанси АПК, 4-17, 2010
52010
Розвиток методології оцінки в бухгалтерському обліку: інституціональний підхід
ЄЮ Попко
Бізнес Інформ, 218-222, 2013
42013
Проблеми запровадження МСБО 41" Сільське господарство" в облікову практику
ЄЮ ПОПКО
Облік і фінанси АПК, 89-93, 2010
42010
Оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції за П(С)БО 30 "Біологічні активи": проблеми і перспективи
ЄЮ Попко
32009
Accounting: Revision of the Subject and Profession's Title
ВМ ЖУК, ЄЮ ПОПКО, ЮЛ ШЕНДЕРІВСЬКА
Облiк i фiнанси, 36-44, 2020
12020
ОБЛІКОВО-ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ
ЄЮ Попко
Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в …, 2020
2020
ЗВ’ЯЗОК МІЖ СПРЯМОВАНІСТЮ ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНТЕРЕСУ ТА РОЗВИТКОМ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКОВОЇ ОЦІНКИ
ЄЮ Попко
І. Цепенда, доктор політичних наук, професор, ректор, ДВНЗ “Прикарпатський …, 2015
2015
ББК 65.052 Ф 48
БВ Мельничук, СМ Остапчук, ЄЮ Попко, НЛ Жук, ВМ Метелиця, ...
2015
Развитие методологии оценки в бухгалтерском учете: институциональный подход
ЕЮ Попко
Бизнес Информ, 2013
2013
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЯК ВНЕСКУ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
ЄЮ ПОПКО
Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці, 248-252, 2013
2013
Систематизація підходів до застосування оцінки в теорії бухгалтерського обліку
ЄЮ Попко
Економіка АПК, 68-72, 2011
2011
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОЦІНКИ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
ЄЮ Панько
ББК 4. Я. 4 Засновник: Подільський державний аграрно-технічний університет …, 2009
2009
Проблеми розвитку сільських територіальних громад
ЛО Вдовенко, Д Тітов
Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф." Європейський вектор розвитку …, 0
ББК 65.052 Г 15
ЮС Бездушна, БВ Мельничук, ЄЮ Попко, МП Павлюковець, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19