Анжеліка Цимбалару
Анжеліка Цимбалару
Головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Компонентно-структурний аналіз поняття «освітній простір»[Електронний ресурс]
АД Цимбалару
Режим доступу: www. rusnauka. com/.../23997. doc. htm, 2009
552009
Компонентно-структурний аналіз поняття «освітній простір школи»
АД Цимбалару
Анотовані результати НДР Ін-ту педагогіки за 2007 р., С. 17-18, 2008
552008
Педагогічне проектування освітнього простору в школі І ступеня: теорія і практика: монографія
АД Цимбалару
К.: Педагогічна думка, 2013
352013
Педагогічне проектування освітнього простору в школі І ступеня: підготовка та організація діяльності вчителя в системі внутрішньошкільної методичної роботи
АД Цимбалару
Наукові записки Малої академії наук України : зб. наук. праць, С. 103-110 …, 2012
352012
Освітній простір: сутність, структура і механізми створення
АД Цимбалару
Український педагогічний журнал, 41-50, 2016
252016
Семантика понятійного апарату проблеми педагогічного проектування
А Цимбалару
Наукові запистки РДГУ.–2008.–Випуск 40, 121-127, 2009
212009
Теоретичні та дидактико-методичні засади педагогічного проектування освітнього простору в школі I ступеня
АД Цимбалару
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 09 «Теорія навчання»/АД Цимбалару …, 2014
162014
До поняття “проектно-технологічна діяльність учителя”
А Цимбалару
Рідна школа, 8-10, 2008
132008
Підготовка педагогів до проектування інноваційного освітнього простору школярів
А Цимбалару
Нова педагогічна думка, С. 9-16, 2010
102010
Організація проектно-технологічної діяльності вчителя в науково-методичній роботі загальноосвітнього навчального закладу
А Цимбалару
Директор школи, ліцею, гімназії, 84-91, 2008
102008
Організація проектно-технологічної діяльності вчителя в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи
АД Цимбалару
Анотовані результати НДР Ін-ту педагогіки за 2006 р., С. 216-217, 2007
102007
Актуалізація проблеми моделювання в освіті
А Цимбалару
Неперервна професійна освіта: теорія і практика.–2007.–Вип, 1-2, 2007
7*2007
Моделирование образовательного пространства младших школьников в условиях вариативности организационных форм обучения
АД Цымбалару
Карельский научный журнал, С. 79-82, 2015
62015
Особливості організації взаємодії молодших школярів з освітнім середовищем на різних етапах навчального процесу
АД Цимбалару
Початкова школа 8 (530), 12-16, 2013
62013
Моделирование образовательного пространства младших школьников
АД Цимбалару
Современные технологии начального образования : материалы всерос. заочной …, 2010
6*2010
Педагогічні особливості організації освітнього середовища учнів першого класу: діяльнісний компонент
АД Цимбалару
Наукові записки малої академії наук України : зб. наук. праць, С. 97-104 …, 2013
52013
Педагогічні особливості організації освітнього середовища учнів першого класу: просторово-предметний і соціальний компоненти
АД Цимбалару
Наукові записки малої академії наук України : зб. наук. праць, С. 42-50 …, 2013
52013
Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів
ГД Щекатунова, ВВ Тесленко, АД Цимбалару, КВ Гораш, ДО Пузіков, ...
Інституту педагогіки НАПН України, 2013
42013
Освітній простір молодших школярів у загальноосвітньому навчальному закладі: особливості моделювання
АД Цимбалару
Директор школи, ліцею, гімназії 1, 52-58, 2013
42013
Педагогічне проектування в історії освіти
АД Цимбалару
Наукова скарбниця освіти Донеччини 2 (9), 11-17, 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20