Євгенія Карпенко, Yevheniia Karpenko
Євгенія Карпенко, Yevheniia Karpenko
Полтавський університет економіки і торгівлі
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
912008
Облік, оподаткування та аудит
КЄА Плаксієнко В.Я, Верига Ю.А., Кулик В.А.
17*2019
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навчальний посібник
КНО Верига Юстина Андріївна, Карпенко Євгенія Анатоліївна, Соболь Ганна ...
ЦУЛ, 2014
132014
Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі:монографія
ЛМ Шимановська-Діанич, ЄА Карпенко
ПУЕТ, 2012
13*2012
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
ЛМ Шимановська-Діанич, ЄА Карпенко
122011
Фінансовий облік: навч.-метод. посібник
ЄА Карпенко
Полтава: ПУЕТ, 2015
102015
Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект
ЮА Верига, ВЮ Захарченко, ЄА Карпенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
92011
Процесно-орієнтоване управління підприємствами роздрібної торгівлі. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук
ЄА Карпенко
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
72011
Формування механізму процесно-орієнтованого управління підприємствами
ЄА Карпенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
72010
Облік доходів від реалізації за міжнародними та національними стандартами
ЄА Карпенко, ГІ Шийка
Електронний ресурс]/ЄА Карпенко, ГІ Шийка//Інфраструктура ринку, 2018
52018
Еволюція підходів до порядку проведення аудиту касових операцій
ЄА Карпенко, О Філатов
Регіональна економіка та управління»–Запоріжжя: ГО «Східноукраїнський …, 2016
32016
Формування системи показників оцінки ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі: процесний підхід
ЄІ Івченко, ЄА Карпенко
Культура народов Причерноморья, 2011
32011
Аудит бізнес-ризиків: переваги, недоліки та можливості застосування в Україні
ЄА Карпенко, ВА Кулик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2019
22019
Концептуальні основи внутрішнього контролю процесно-орієнтованого управління підприємствами
Є Карпенко
Економічний аналіз: зб. наук. праць..–Тернопіль: ТНЕУ, 180-184, 2011
22011
Процесно-орієнтоване управління персоналом підприємств роздрібної торгівлі
ЄА Карпенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
22010
Роль повторної перевірки в оцінюванні якості процедур первинного контролю
ГО Соболь, ЄА Карпенко
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2019
12019
Облік та оподаткування оплати праці найманих працівників та членів фермерських господарств
ЄА Карпенко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.–Запоріжжя …, 2017
12017
Внутрішній аудит в системі процесно-орієнтованого управління підприємствами
КЄАКІ Юріївна
Глобальні та національні проблеми економіки, 271-276, 2016
1*2016
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ЄА Карпенко
12014
Удосконалення внутрішнього контролю процесів в системі процесно-орієнтованого управління підприємством
ЄА Карпенко
Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал.–Тернопіль: ТІАВ, 26, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20