Євгенія Карпенко, Yevheniia Karpenko
Євгенія Карпенко, Yevheniia Karpenko
Полтавський університет економіки і торгівлі
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МАТЕРІАЛИ
ЮА Верига, ВІ Демиденко, ММ Орищенко, ВЛ Вороніна, КО Петренко, ...
822008
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навчальний посібник
КНО Верига Юстина Андріївна, Карпенко Євгенія Анатоліївна, Соболь Ганна ...
ЦУЛ, 2014
122014
Облік, оподаткування та аудит
КЄА Плаксієнко В.Я, Верига Ю.А., Кулик В.А.
11*2019
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
ЛМ Шимановська-Діанич, ЄА Карпенко
112011
Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі:монографія
ЛМ Шимановська-Діанич, ЄА Карпенко
ПУЕТ, 2012
10*2012
Фінансовий облік: навч.-метод. посібник
ЄА Карпенко
Полтава: ПУЕТ, 2015
92015
Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект
ЮА Верига, ВЮ Захарченко, ЄА Карпенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2011
72011
Процесно-орієнтоване управління підприємствами роздрібної торгівлі. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук
ЄА Карпенко
Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011
62011
Формування механізму процесно-орієнтованого управління підприємствами
ЄА Карпенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
62010
Еволюція підходів до порядку проведення аудиту касових операцій
ЄА Карпенко, О Філатов
Регіональна економіка та управління»–Запоріжжя: ГО «Східноукраїнський …, 2016
32016
Формування системи показників оцінки ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі: процесний підхід
ЄІ Івченко, ЄА Карпенко
Культура народов Причерноморья, 2011
22011
Процесно-орієнтоване управління персоналом підприємств роздрібної торгівлі
ЄА Карпенко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2010
22010
Аудит бізнес-ризиків: переваги, недоліки та можливості застосування в Україні
ЄА Карпенко, ВА Кулик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2019
12019
Облік та оподаткування оплати праці найманих працівників та членів фермерських господарств
ЄА Карпенко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії.–Запоріжжя …, 2017
12017
Внутрішній аудит в системі процесно-орієнтованого управління підприємствами
КЄАКІ Юріївна
Глобальні та національні проблеми економіки, 271-276, 2016
1*2016
Удосконалення внутрішнього контролю процесів в системі процесно-орієнтованого управління підприємством
ЄА Карпенко
Інноваційна економіка: науково-виробничий журнал.–Тернопіль: ТІАВ, 26, 2011
12011
Концептуальні основи внутрішнього контролю процесно-орієнтованого управління підприємствами
Є Карпенко
Економічний аналіз: зб. наук. праць..–Тернопіль: ТНЕУ, 180-184, 2011
12011
Впровадження віддалених методів управління підприємствами: технології мобільного зв’язку 3G і 4G
ЄІ Івченко, ЄА Карпенко
Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно …, 2010
12010
Управление бизнес-процессами предприятий розничной торговли Полтавской области
ЄА Карпенко, ЄІ Івченко
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Нравственность и …, 2010
12010
Якість обслуговування населення підприємствами роздрібної торгівлі Полтавської області
ЄА Карпенко
5. Карпенко ЄА Якість обслуговування населення підприємствами роздрібної …, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20