Онегіна Вікторія Михайлівна
Онегіна Вікторія Михайлівна
ХНТУСГ ім. Петра Василенка, нні бізнесу і менеджменту, кафедра
Підтверджена електронна адреса в khntusg.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Забезпечення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах членства України у СОТ
ВЯ Амбросов, ВМ Онегіна
Економіка апк, 15-24, 2009
1102009
Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: монографія
ВМ Онегіна
К.: ННЦ ІАЕ, 2007
962007
Зміна аграрної парадигми і державна аграрна політика у розвинутих країнах
ВМ Онегіна
Економіка України, 62-72, 2005
44*2005
Експорт зернових і цінові тенденції
ВЯ Онегіна, Вікторія Михайлівна, Амбросов
Економіка України, 73-79, 2005
23*2005
Формування кредитного ринку в системі агробізнесу США
ВМ Онегіна, ВЯ Амбросов
Економіка АПК, 115-121, 2001
202001
Підтримка цін і стабілізація доходів сільськогосподарських товаровиробників
В Амбросов, В Онєгіна
Економіка України, 66-69, 2002
162002
Інституційна основа аграрної політики: українські реалії та досвід США й ЄС
ВМ Онегіна, НВ Шибаєва
Економіка АПК, 2016
142016
Сучасні загрози продовольчій безпеці в Україні та державне регулювання
ВМ Онегіна
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
142014
Складові інноваційної моделі розвитку аграрного виробництва в Україні
ВМ Онегіна
Вісник Сумського націо-нального аграрного університету. Серія «Економіка та …, 2010
132010
Інноваційний потенціал підприємств та державна політика
ВМ Онегіна, ВА Луньова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
92015
Інвестиційний менеджмент
ВМ Онегіна
Харків, ХНТУСГ, 2006
72006
Сучасні тенденції розвитку сільських територій як загроза економічній безпеці України
ВМ Онегіна, БЛ Андрієвна
Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2016., 33-37, 2016
62016
Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств
ВМ Онегіна, ЛВ Анатоліївна
Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2016
62016
Поддержка цен и стабилизация доходов сельскохозяйственных производителей
ВЯ Амбросов, ВМ Онегина
Весник Международного славянского университета, 2001
62001
Державна аграрна політика та підтримка тваринництва в Україні
ВМ Онегіна, ОМ Кравченко, ОВ Білецький
Вісник ХНТУСГ, 77-91, 2018
52018
Теоретичне значення категорії розподіл продукції для досліджень функціонування аграрного ринку
ОО Красноруцький, ВМ Онегіна
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
52013
Сталий розвиток аграрного сектору і його інституційне забезпечення
ВМ Онегіна, НВ Шибаєва
Економічні проблеми сталого розвитку : Матеріали Міжнародної науково …, 2015
42015
Особливості та проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України
ВА Луньова, ВМ Онегіна
Бізнес Інформ, 175-180, 2014
42014
Аграрна політика та сталий розвиток агросфери
ВМ Онегіна
Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки», 3-8, 2011
42011
Формування системи державного регулювання цін і доходів сіільськогосподарських товаровиробників
ВМ Онегіна
ННЦ ІАЕ, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20