Копа Вадим Михайлович
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна цінність модусу здоров’я
ВМ Копа
О.: Б, 2006
232006
Соціальна валеологія: навч. посіб
ВМ Копа
Львів: Новий Світ–2000, 2011
72011
Механізм реалізації соціокультурного ідеалу здоров’я
ВМ Копа
Мультиверсум. Філософський альманах. Ін–т філософії НАН України: зб. наук …, 2004
72004
К универсальному критерию уровня физического здоровья на занятиях по физическому воспитанию студентов
ВМ Копа
Физическое воспитание студентов 6, 45-48, 2011
62011
Соціальна цінність модусу здоров’я: автореферат дисертації…. канд. філософських наук.–09.00. 03
ВМ Копа
Одеса, 2006
42006
Моніторинг індивідуальної і соціальної цінності здоров’я і здорово го способу життя на прикладі студен тської аудиторії
ВМ Копа
Матеріали VII міжна родної науково практичної конфе ренції “Наука і освіта …, 2004
42004
Попытка анализа функционального состояния современных студентов технического высшего учебного заведения
ВМ Копа
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2012
22012
Спроба аналізу функціонального стану сучасних студентів технічного вищого навчального закладу
ВМ Копа
07 ПЕДАГОГІКА, 69, 2012
12012
Функціональний вік студента як похідна від фізичного розвитку та тренованості
ВМ Копа
2017
Вимірювання основних показників функціонального віку студентської молоді
ОНЕУ, 2016
2016
В пошуках "золотої пропорції" дихання людини
ВМ Копа
Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-коференції …, 2016
2016
Методичні фрагменти до валеометричних вимірів функціонального стану студентів ОНАХТ
ВМ Копа
2013
Валеометричні маркери функціонального віку сучасного студента
ВМ Копа
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 563-568, 2012
2012
Теоретичне обґрунтування і практичне застосування універсального критерію соматичного здоров’я студентів на заняттях з фізичного виховання
ВМ Копа
10 ПЕДАГОГІКА, 25, 2012
2012
Теоретические основания к применению универсального критерия соматического здоровья студентов на занятиях по физическому воспитанию
ВМ Копа
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2012
2012
Соціальна валеологія
КВ М.
2011
Соціальна валеологія (гуманітарний аналіз модусу здоров'я): навч. посіб.
В Копа
2010
ПОИСК ИНФОРМАТИВНЫХ ТЕСТИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ВМ Копа
Актуальные проблемы транспортной медицины, 63-65, 2009
2009
Пошук інформативних процедур тестування на заняттях з фізичного виховання
ВМ Копа
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2009
2009
Зрівняльний аналіз моніторингу особистої та соціальної цінності здоров ‘я на прикладі студентської аудіторії (через покоління, 2002-2007 рр.)
ВМ Копа, ОМ Кананихіна
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20