Віталій Олегович Шаповалов, Виталий Олегович Шаповалов,
Віталій Олегович Шаповалов, Виталий Олегович Шаповалов,
Полтавський університет економіки і торгівлі, кандидат економічних наук, доцент; Poltava University
Підтверджена електронна адреса в uccu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасний стан акціонерного сектора України і шляхи його поліпшення
ВО Шаповалов
ВНЗ" Національна академія управління", 2006
52006
Акціонерний сектор національної економіки як об’єкт державного регулювання
ВО Шаповалов, СС Ніколенко, ІМ Ковальчук
Полтава: ПУЕТ, 2014
42014
Економетрична оцінка впливу національного ринку акцій на економічне зростання
ВО Шаповалов
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
32011
Акціонерний капітал: методологія дослідження (політекономічний аспект)
ВО Шаповалов
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 8, 2003
32003
Стратегічні напрями державної політики розвитку акціонерного сектору національної економіки України
ВО Шаповалов
22011
Акціонерний капітал та його зв’язок з мотивацією праці найманих робітникі
ВО Шаповалов
Ре¬ гіональні перспективи, 22-23, 2002
22002
Протиріччя суб’єктів сучасних акціонерних відносин
ВО Шаповалов
РВВ ПУСКУ, 2009
12009
Принципи побудови економічного механізму координації акціонерних відносин
ВО Шаповалов
РВВ ПУСКУ, 2008
12008
Економічний механізм координації акціонерних відносин
ВО Шаповалов
Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр.–Дніпропетровськ: ДНУ …, 2007
12007
Удосконалення економічного механізму координації акціонерних відносин як запорука ефективності функціонування акціонерного капіталу
ВО Шаповалов
Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки, 84-91, 2006
12006
Акціонування як механізм формування соціальної економіки
ВО Шаповалов
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2005
12005
Функції акціонерного капіталу в сучасних умовах
ВО Шаповалов
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України, 11, 2004
12004
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
ЛВ Рудич, ВО Шаповалов
2021
Інституційний підхід дослідження поведінки споживача
ВО Шаповалов
ПУЕТ, 2019
2019
Ижтимоий-иқтисодий ва молия тизимларини институционал ривожлантириш: глобал миқѐсда миллий иқтисодиѐт. I-қисм
В Шаповалов
СамИЭС, 2019
2019
Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі: збірник наукових праць за матеріалами XІ Міжнародної науково-практичної …
В Шаповалов
ПУЕТ, 2019
2019
Інституційні моделі організації корпоративних відносин
ВО Шаповалов
ПУЕТ, 2018
2018
Модель «економічної людини» та концепція раціональності
ВО Шаповалов
ПУЕТ, 2018
2018
Макроекономічна політика держави та критерії її ефективності
ВО Шаповалов
ПУЕТ, 2017
2017
Інституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі
СС Ніколенко, ОВ Манжура, КС Дзеверіна, ВО Шаповалов
ПУЕТ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20