Підписатись
Maciej Turała
Maciej Turała
associate professor, University of Lodz
Підтверджена електронна адреса в uni.lodz.pl
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta
D Stawasz, D Sikora-Fernandez, M Turała
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 721 (29), 97-109, 2012
1052012
Financial autonomy and consistency of central government policy towards local governments
L Oulasvirta, M Turala
International Review of Administrative Sciences 75 (2), 311-332, 2009
1012009
Regionalisation, growth, and economic integration
GM Korres
Springer Science & Business Media, 2007
222007
Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance
J Danielewicz, M Turała
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 258, 2011
142011
Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
T Markowski, M Turała
Podręcznik dla samorządowców, 2015
132015
Rewitalizacja jako instrument determinujący funkcje przestrzeni publicznej w miastach poprzemysłowych–przykład Łodzi
D Sikora, M Turała
UŁ, Łódź, 2005
132005
Territorial capital as a determinant of development processes in functional areas
J Danielewicz, M Turała
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2 (319), [55]-68, 2016
122016
Instrumenty finansowe procesu rewitalizacji miast
M Turała
Problemy zarządzania, 109-122, 2005
112005
L’autonomie financière et la cohérence de la politique du gouvernement central à l’égard des gouvernements locaux
L Oulasvirta, M Turala*
Revue Internationale des Sciences Administratives 75 (2), 339-363, 2009
102009
Territorial Cohesion Policy in Poland-Issues in Impact Assessment
T Markowski, M Turała
Studia Regionalia KPZK PAN 33, 2012
72012
Mechanizm równoważenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego a kohezja terytorialna i autonomia finansowa samorządów
M Turała
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2011
72011
Measuring the financial autonomy of local governments with a local autonomy index
L Oulasvirta, M Turala
30cm (Working paper/Caledonian Business School, 2005
72005
IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON TERRITORIAL DISPARITIES IN TERMS OF WEALTH–CASE STUDY OF POLAND
M Turala
6*
Czynniki rozwoju miast w Polsce–wstęp do badań
A Orankiewicz, M Turała
Zarządzanie rozwojem współczesnych miast;, 2019
52019
Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
M Turała, T Markowski
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015
52015
Miasta inteligentne i sustensywne. Przegląd metod pomiaru
M Turała
Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją ‘smart city’, 53-72, 2015
5*2015
Equalization of territorial units’ incomes–A case study of Poland
M Turała
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 187-195, 2015
42015
Analiza dochodów i wydatków Łodzi na tle dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
M Turała
w: D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju …, 2004
4*2004
Loan and Guarantee Funds. Development–Performance–Stability
H Waniak-Michalak, J Michalak, M Turała
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
32020
Spójność systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego a ich autonomia finansowa
M Turała
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 569-579, 2006
32006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20