Підписатись
Світлана Бурлан / Svitlana Burlan
Світлана Бурлан / Svitlana Burlan
ЧНУ ім. Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National University
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методологічні аспекти оцінки кредитоспроможності підприємств аграрного виробництва
СА Бурлан, ОБ ФІЛІМОНОВА
Наукові праці 64, 71-76, 2007
82007
Організація і методика аудиту: навч. посіб
СА Бурлан, НО Руденко
Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017
62017
Розвиток методичного підходу до аудиту оРенди земель сільськогосподаРського пРизначення
СА Бурлан, НВ Каткова, ОА Матушевська
Технологический аудит и резервы производства 2 (6 (28)), 4-10, 2016
62016
Аудит ефективності діяльності підприємства: методичний аспект
СА Бурлан, НВ Каткова
Проблеми економіки, 187-193, 2015
62015
Методичні підходи до аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
НВ Каткова, СА Бурлан, ОІ Ліснічук
Ефективна економіка, 2017
42017
Організаційне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємства
СА Бурлан, НВ Каткова
Бизнес Информ, 329-334, 2017
42017
Digital Technologies in the Organization of Accounting and Control of Calculations for Tax Liabilities of Budgetary Institutions
S Syrtseva, S Burlan, N Katkova, Y Cheban, T Pisochenko, A Kostyrko
Studies of Applied Economics 39 (7), 2021
32021
Оцінювання результативності діяльності підприємств машинобудування України
ОС Циганова, СА Бурлан, НВ Каткова
Проблемы экономики, 197-206, 2020
22020
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR ECONOMIC SECURITY IN TODAY'S BUSINESS ENVIRONMENT
SA Burlan, NV Katkova
Problemy Ekonomiky, 184-190, 2019
22019
Відображення заробітної плати як показника соціальної відповідальності бізнесу в обліку і звітності
НВ Каткова, СА Бурлан, КВ Маслова
Бизнес Информ, 306-310, 2017
22017
Учет затрат по видам деятельности на предприятиях промышленности
СА Бурлан, ЛБ Прокопович
Проблемы экономики, 211-216, 2014
22014
Кредитне забезпечення підприємств: сутність та принципи
СА Бурлан, ОБ Філімонова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
22010
Перспективи контролю дотримання сівозмін як фактора забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення
ЛА Чудак
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 111-124, 2018
12018
Enterprise Performance Efficiency Audit: the Methodological Aspect.
SA Burlan, NV Katkova
Problems of Economy, 2015
12015
Оцінювання економічної стійкості суднобудівних підприємств: критерії і показники
НВ Каткова, ОА Матушевська, СА Бурлан
Вісник економічної науки України, 14-18, 2015
12015
Методи розподілу загальновиробничих витрат у машинобудівному виробництві
СА Бурлан
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
12012
ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РІВНЕМ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ І ДЕМОГРАФІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ
С Бурлан, Н Каткова, С Марущак
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (37), 482-492, 2021
2021
Методичні вказівки до виконання міждисциплінарної курсової роботи з фінансів суб’єктів підприємництва
ТА Конєва, СА Бурлан, ЛА Євчук
ЧНУ ім. Петра Могили, 2021
2021
Ключові аспекти визначення активів за МСФЗ
СА Бурлан, НВ Каткова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
IDeNtIfIcAtIoN AND ASSeSSMeNt the fActorS of INflueNce oN the forMAtIoN of the MAchINe-buIlDING eNterPrISe SuStAINAble DeVeloPMeNt MechANISM
AV Cherep, NV Katkova, IS Murashko, SA Burlan, OS Tsyhanova
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 199-205, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20