Підписатись
Ольга Дріга, Olha Driha, Дріга О.П., Driha O.P., Driha Olha, Дрига О.П.
Ольга Дріга, Olha Driha, Дріга О.П., Driha O.P., Driha Olha, Дрига О.П.
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Dnipro University of Technology
Підтверджена електронна адреса в nmu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Securitization as an innovative refinancing mechanism and an effective asset management tool in a sustainable development environment
S Legenchuk, M Pashkevych, O Usatenko, O Driha, V Ivanenko
E3S Web of Conferences 166, 13029, 2020
202020
Изменение финансово-имущественного состояния компании в процессе секьюритизации ее активов: аналитический аспект
ВА Иваненко, ОП Дрига
Государственное управление. Электронный вестник, 224-243, 2015
112015
Проблеми обліку виробничих запасів підприємств України
ОП Дріга
Ефективна економіка, 123-129, 2014
102014
Сек’юритизація: аналіз поняття та сутності в контексті бухгалтерського обліку
ОП Дріга
Бізнес Інформ, 216-220, 2014
92014
Ключові види сек’юритизації та їх характеристика: обліково-аналітичний аспект
ОП Дріга
ЖДТУ, 2014
42014
Генезис податкової політики та системи оподаткування в Україні
ОП Дріга, АА Макурін
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
22018
Синтетична сек’юритизація в бухгалтерському обліку: особливості здійснення та вітчизняний досвід
ОП Дріга
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 31-40, 2015
22015
Сек'юритизація активів: особливості механізму здійснення та облікового відображення
ОП Дріга
Науковий вісник НЛТУ України 25 (7), 182-188, 2015
22015
Бухгалтерський аутсорсинг у процесі сек’юритизації: особливості застосування в SPV
ОП Дріга
ЖДТУ, 2015
22015
Переваги та недоліки застосування механізму сек’юритизації активів у контексті бухгалтерського обліку
ОП Дріга
Бизнес Информ, 267-272, 2018
12018
Обґрунтування часу роботи менеджерів проекту як бази розподілу загальних нерозподілених витрат у проектно-орієнтованому калькулюванні управлінського обліку
МС Пашкевич, ОП Дріга
Бизнес Информ, 381-386, 2018
12018
Managerial accounting of ecological, social, and economic expenditure as a complex of sustainable development of the enterprise
M Pashkevych, O Usatenko, O Driha
European Cooperation 9 (40), 40-56, 2015
12015
Проблеми обліку сек'юритизації активів на фінансових ринках
ОП Дріга
Економічний простір, 125-132, 2015
12015
Вимоги МСФЗ до обліку процесу сек’юритизації
ОП Дріга
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2014
12014
INFORMATION COMMUNICATION PROCESS: ORGANIZATION PROCEDURE
O Lagovska, N Vyhovska, O Novak
European Cooperation 8 (39), 23-34, 2018
2018
Управлінський облік
МС Пашкевич, ОП Дріга, АА Макурін
Видавництво НТУ" ДП", 2018
2018
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА АКТИВІВ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ОМ Гончаренко, ЗВ Гуцайлюк, ІЛ Грабчук, ГО Дорошенко, ОП Дріга
Т 11 Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки …, 2017
2017
Облік і аналіз сек’юритизації активів
ОП Дріга
Видавництво НГУ, 2016
2016
Обліково-аналітичне забезпечення управління сек’юритизацією активів
ОП Дріга
ЖДТУ, 2016
2016
Сек’юритизація як інноваційний інструмент управління ризиками
ОП Дріга
Видавництво Львівської політехніки, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20