Follow
Жарая С.Б. (S. Zharaia)
Title
Cited by
Cited by
Year
Механізми державного регулювання підприємницької діяльності в контексті консервативно-інноваційної моделі державного управління (регіональний аспект)
СБ Жарая
Аналітика і влада, 34-39, 2011
282011
"Прозорий офіс" як практика надання адміністративних послуг сучасного європейського рівня
СБ Жарая
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej/ej10/doc_pdf/Zharaja. pdf, 0
17*
Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti na rehionalnomu rivni: shliakhy rozvytku v Ukraini ta ievropeiska praktyka
SB Zharaia
Kyiv, Ukraine, 2011
15*2011
Управління системою вищих навчальних закладів недержавної форми власності в Україні
СБ Жарая
К.: Нац. акад. упр. при Президентові України, 1999
15*1999
Досвiд надання адмiнiстративних послуг у зарубiжних системах державного управлiння
СБ Жарая
11*2010
Підприємницька активність та тенденції державного впливу на розвиток малого бізнесу
СБ Жарая
Державне управління: теорія та практика, 2012
92012
Концепція адміністративних послуг та міжнародна практика управління якістю надання послуг
СБ Жарая
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 28-35, 2013
72013
Створення іміджу лідера. Етичний кодекс службовця місцевого самоврядування
СБ Жарая
К.: Асоціація міст України, 2007
72007
Проблеми управління якістю освіти в Україні в контексті становлення навчального закладу нового типу
С Жарая
Вісник УАДУ, 175-181, 1997
71997
Зарубіжний досвід підготовки кадрів з питань європейської інтеграції (на прикладі Німеччини)
СБ Жарая
Державне управління в умовах інтеграції в Європейський Союз. Матеріали наук …, 2002
52002
Development of communicative competence of heads of educational organizations in the system of postgraduate education
SB Zharaia
Current problems of public administration, pedagogy and psychology 1 (8), 77-81, 2016
4*2016
Сутність та складові механізмів державного регулювання підприємницької діяльності
СБ Жарая
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 33-39, 2013
42013
Формування механізмів державного регулювання підприємницької діяльності в Україні в контексті євроінтеграції: регіональний аспект
СБ Жарая
з держ. упр.: 25.00. 02/СБ Жарая. МОНМС України, Акад. муніцип. упр, 2012
32012
Участь громадськості у формуванні та реалізації державної регуляторної політики
СБ Жарая
Режим доступу: http://academy. gov. ua/ej/ej13/txts/Zharaya. pdf, 2011
32011
Формування механізмів підготовки кадрів у сфері дозвільної діяльності з урахуванням умов європейської інтеграції
СБ Жарая
Національна академія державного управління при Президентові України. URL …, 0
3
Європейський досвід регулювання вільного переміщення послуг на внутрішньому ринку
СБ Жарая
URL: http://academy. gov. ua/ej/ej11/txts/10zsbpvr. pdf (дата звернення: 12 …, 0
3
Ступінь наукової розробки проблеми державного регулювання підприємницької діяльності
СБ Жарая
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 90-97, 2011
22011
Досвiд надання адмiнiстративних послуг у зарубiжних системах державного управлiння
СБ Жарая
22010
Діяльність органів місцевого самоврядування з підтримки розвитку підприємництва в місті: монографія/авт. кол.: ОМ Коваль, ВЄ Воротін, ВВ Мамонова та ін.; за ред. ВМ Вакуленка …
ВМ Вакуленко
К.: НАДУ, 2009
22009
Мале підприємництво в контексті особливостей геоекономічного розвитку регіону
СБ Жарая
Демократичне врядування: наука, освіта, практика 3, 309-311, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20