Подписаться
Жарая С.Б. (S. Zharaia)
Жарая С.Б. (S. Zharaia)
професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail3.nest.vn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми державного регулювання підприємницької діяльності в контексті консервативно-інноваційної моделі державного управління (регіональний аспект)
СБ Жарая
Аналітика і влада, 34-39, 2011
292011
"Прозорий офіс" як практика надання адміністративних послуг сучасного європейського рівня
СБ Жарая
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej/ej10/doc_pdf/Zharaja. pdf, 0
17*
Управління системою вищих навчальних закладів недержавної форми власності в Україні
СБ Жарая
К.: Нац. акад. упр. при Президентові України, 1999
16*1999
Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti na rehionalnomu rivni: shliakhy rozvytku v Ukraini ta ievropeiska praktyka
SB Zharaia
Kyiv, Ukraine, 2011
15*2011
Досвiд надання адмiнiстративних послуг у зарубiжних системах державного управлiння
СБ Жарая
14*2010
Концепція адміністративних послуг та міжнародна практика управління якістю надання послуг
СБ Жарая
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 28-35, 2013
112013
Підприємницька активність та тенденції державного впливу на розвиток малого бізнесу
СБ Жарая
Державне управління: теорія та практика, 2012
102012
Створення іміджу лідера. Етичний кодекс службовця місцевого самоврядування
СБ Жарая
К.: Асоціація міст України, 2007
72007
Проблеми управління якістю освіти в Україні в контексті становлення навчального закладу нового типу
С Жарая
Вісник УАДУ, 175-181, 1997
71997
Сутність та складові механізмів державного регулювання підприємницької діяльності
СБ Жарая
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 33-39, 2013
52013
Зарубіжний досвід підготовки кадрів з питань європейської інтеграції (на прикладі Німеччини)
СБ Жарая
Державне управління в умовах інтеграції в Європейський Союз: матеріали наук …, 2002
52002
Development of communicative competence of heads of educational organizations in the system of postgraduate education
SB Zharaia
Current problems of public administration, pedagogy and psychology 1 (8), 77-81, 2016
4*2016
Формування механізмів підготовки кадрів у сфері дозвільної діяльності з урахуванням умов європейської інтеграції
СБ Жарая
Національна академія державного управління при Президентові України. URL …, 0
4
Формування механізмів державного регулювання підприємницької діяльності в Україні в контексті євроінтеграції: регіональний аспект
СБ Жарая
з держ. упр.: 25.00. 02/СБ Жарая. МОНМС України, Акад. муніцип. упр, 2012
32012
Участь громадськості у формуванні та реалізації державної регуляторної політики
СБ Жарая
Режим доступу: http://academy. gov. ua/ej/ej13/txts/Zharaya. pdf, 2011
32011
Європейський досвід регулювання вільного переміщення послуг на внутрішньому ринку
СБ Жарая
URL: http://academy. gov. ua/ej/ej11/txts/10zsbpvr. pdf (дата звернення: 12 …, 0
3
Ступінь наукової розробки проблеми державного регулювання підприємницької діяльності
СБ Жарая
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 90-97, 2011
22011
Досвiд надання адмiнiстративних послуг у зарубiжних системах державного управлiння
СБ Жарая
22010
Діяльність органів місцевого самоврядування з підтримки розвитку підприємництва в місті: монографія/авт. кол.: ОМ Коваль, ВЄ Воротін, ВВ Мамонова та ін.; за ред. ВМ Вакуленка …
ВМ Вакуленко
К.: НАДУ, 2009
22009
Мале підприємництво в контексті особливостей геоекономічного розвитку регіону
СБ Жарая
Демократичне врядування: наука, освіта, практика 3, 309-311, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20