Ганна Ігорівна Кононенко (Anna Kononenko)
Ганна Ігорівна Кононенко (Anna Kononenko)
Kyiv National University of Technologies
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Особливість інституційної концепції конкурентних переваг підприємства
ГІ Кононенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
12016
Адаптивне управління конкурентними перевагами підприємств в умовах інноваційного розвитку
ГІ Кононенко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
2019
Діалогічна взаємодія як засіб формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку
Г Кононенко
Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали Всеукр …, 2018
2018
Актуальні проблеми розвитку вищої освіти в Україні
Г Кононенко
Scientific letters of academic society of Michal Baludansky 6 (5), 70-74, 2018
2018
Методичне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства
ГІ Кононенко, ДВ Демченко
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2018
2018
Взаємодія з дизайнерськими фірмами як напрям розвитку конкурентних переваг підприємств швейної промисловості
ГІ Кононенко
Актуальні проблеми сучасного дизайну, 2018
2018
Економічна сутність та чинники впливу на фінансову безпеку підприємства
ГІ Кононенко, А Буліскерія
Актуальні питання сучасної науки, 2018
2018
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
ГІ Кононенко, ЮМ Войтко
Актуальні питання сучасної науки, 2018
2018
Формування системи управління конкурентними перевагами підприємств швейної промисловості
ГІ Кононенко
Міжнародний науковий журнал" Інтернаука", 2017
2017
Специфіка конкурентної розвідки та її відмінність від промислового шпигунства
АЮ Романко, ГІ Кононенко
Новий погляд на розвиток економіки країни, 2017
2017
Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в процесі стратегічного управління
ЕБ Животок, ГІ Кононенко
Новий погляд на розвиток економіки країни, 2017
2017
Особливості формування конкурентних переваг на ринках різних типів
ГІ Кононенко
Економіка та суспільство, 2017
2017
Сучасна ресурсна концепція конкурентних переваг підприємства в контексті економічної безпеки
ГІ Кононенко
Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у …, 2016
2016
Формування та оцінка конкурентних переваг на швейних підприємствах України
ГІ Кононенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2015
2015
PROSPECTS IN UKRAINE CLOTHING INDUSTRY
GІ Kononenko
The Genesis of Genius 1 (2), 67-70, 2015
2015
Привабливі риси європейської інтеграції для швейної промисловості України
ГІ Кононенко
International scientific journal, 122-126, 2015
2015
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
АИ Кононенко
РИНКОВА КОНЦЕПЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ CONCEPT OF MARKET COMPETITIVE EDGE: TRADITIONAL AND INNOVATIVE ASPECTS
ГІ Кононенко
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РЕФОРМУВАННЯ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС
ГІ Кононенко
старший викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київський національний університет технологій та дизайну
АИ Кононенко
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20