Подписаться
Кафедра банківської справи
Кафедра банківської справи
Тернопільський національний економічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
К.: Поліграфкнига 512, 2000
2732000
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2009
2612009
Гроші та кредит: підручник
М Савлук, Б Івасів, О Дзюблюк, В Ющенко
К.: Видавництво КНЕУ, 1999
231*1999
Валютна політика: підручник
ОВ Дзюблюк
К.: Знання 422, 2007
196*2007
Національний банк і грошово-кредитна політика
БП Адамик
навчальний посібник/БП Адамик.–Тернопіль: Карт-бланш, 2002
1582002
Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках
О Дзюблюк
Вісник Національного банку України, 20-30, 2009
1342009
Гроші та кредит: Підручник
БС Івасів
Тернопіль: Карт-бланш, 2008
1122008
Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні
О Дзюблюк
Банківська справа, 40-52, 2005
1112005
Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи
О Дзюблюк
Банківська справа, 37-45, 2008
932008
Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник
БП Адамик
Тернопіль: Карт-бланш, 2007
93*2007
Центральний банк та грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна, МІ Савлук, МД Алексеєнко, ОВ Дзюблюк
К.: КНЕУ 22005, 556, 2005
872005
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки:[монографія]
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Тернопіль: Вектор, 2008
852008
Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці
О Дзюблюк
Журнал європейської економіки 9 (1), 108-123, 2010
78*2010
Банківські операції Підручник/За ред. д. е. н., проф. ОВ Дзюблюка
ОВ Дзюблюк
Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка 696, 2009
78*2009
Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин
ОВ Дзюблюк
Тернопіль: Тернопіль 140, 1996
761996
Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці
О Дзюблюк
Вісник національного банку України, 30-35, 2005
712005
Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків
О Дзюблюк, О Владимир
Вісник Національного банку України, 26-26, 2014
652014
Управління ліквідністю банківської системи України
ОВ Дзюблюк
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2016
572016
Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового простору
О Дзюблюк
Вісник НБУ 4, 76-83, 2011
552011
Оптимізація формування ресурсної бази комерційного банку
О Дзюблюк
Банківська справа, 38-42, 2009
50*2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20