Кафедра банківської справи
Кафедра банківської справи
Тернопільський національний економічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки
ОВ Дзюблюк
К.: Поліграфкнига 512, 2000
2172000
Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія
ОВ Дзюблюк, РВ Михайлюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2009
1982009
Гроші та кредит: підручник
М Савлук, Б Івасів, О Дзюблюк, В Ющенко
К.: Видавництво КНЕУ, 1999
179*1999
Валютна політика: підручник
ОВ Дзюблюк
К.: Знання 422, 2007
1472007
Національний банк і грошово-кредитна політика
БП Адамик
навчальний посібник/БП Адамик.–Тернопіль: Карт-бланш, 2002
1272002
Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках
О Дзюблюк
Вісник Національного банку України, 20-30, 2009
1182009
Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи
О Дзюблюк
Банківська справа, 37-45, 2008
812008
Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні
О Дзюблюк
Банківська справа, 40-52, 2005
812005
Гроші та кредит: Підручник
БС Івасів
Тернопіль: Карт-бланш, 2008
722008
Банки і підприємства: кредитні аспекти взаємодії в умовах ринкової трансформації економіки:[монографія]
ОВ Дзюблюк, ОЛ Малахова
Тернопіль: Вектор, 2008
672008
Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці
О Дзюблюк
Вісник національного банку України, 30-35, 2005
642005
Механізм забезпечення якості кредитного портфеля й управління кредитним ризиком банку в період кризових явищ в економіці
О Дзюблюк
Журнал європейської економіки 9 (1), 108-123, 2010
62*2010
Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин
ОВ Дзюблюк
Тернопіль: Тернопіль 140, 1996
621996
Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків
О Дзюблюк, О Владимир
Вісник Національного банку України, 26-26, 2014
502014
Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового простору
О Дзюблюк
Вісник НБУ 4, 76-83, 2011
462011
Банківські операції Підручник/За ред. д. е. н., проф. ОВ Дзюблюка
ОВ Дзюблюк
Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка 696, 2009
452009
Центральний банк та грошово-кредитна політика
АМ Мороз, МФ Пуховкіна, МІ Савлук, МД Алексеєнко, ОВ Дзюблюк
К.: КНЕУ 22005, 556, 2005
442005
Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників
Я Чайковський
Вісник НБУ, 30-34, 2003
422003
Оптимізація формування ресурсної бази комерційного банку
О Дзюблюк
Банківська справа, 38-42, 2009
38*2009
Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник
БП Адамик
Тернопіль: Карт-бланш, 2007
372007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20