Підписатись
Ірина Курляк | Iryna Kurlyak
Ірина Курляк | Iryna Kurlyak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Підтверджена електронна адреса в lvet.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The changes of biochemical and morphological indices of rats’ blood under chronic cadmium toxicosis
B Hutiy, D Hufriy, V Binkevych, V Vischur, O Binkevych, I Kurlyak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
142015
Influence of Mevesel & E-selenium on level of intermediate and final products of lipid peroxidation in bulls’ blood after cadmium loading
B Gutyj, D Gufrij, V Binkevych, O Binkevych, I Kurlyak, A Sobolta
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
132015
Використання цеолітів у годівлі дійних корів
ІМ Курляк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
42011
The use of zeolites in feeding of lactating cows
IM Kurlyak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
12011
Корекція цеолітом гематологічних показників та мета-болітів вуглеводного обміну в крові корів за умов техногенного навантаження
ІМ Курляк
Науковий вісник ЛНУВ та БТ імені СЗ Гжицького 9 (3), 102-105, 2007
12007
Nuclear morphometry of mammary tumors of dogs and histopathological diagnosis
OM Fedets, OI Zayats, OO Zaitsev, MV Zakrevska, IM Kurlyak, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2020
2020
Glutathione transferase and mammary tumors
OM Fedets, IM Kurlyak
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2019
2019
Глутатіонтрансфераза та пухлини молочної залози
ОМ Федець, ІМ Курляк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2019
2019
Глутатіонпероксидаза крові собак і котів з пухлинами молочної залози
ОМ Федець, ІМ Курляк, ОІ Заяць
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Glutathione peroxidase of blood of dogs and cats with mammary tumors
OM Fedets, IM Kurlyak, OI Zayats
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Електрофорез білків крові собак з пухлинами молочної залози
ОМ Федець, ІМ Курляк, ОІ Заяць
Біоресурси і природокористування, 176-181, 2018
2018
ГЛУТАТИОН-ЗАВИСИМЫЕ ФЕРМЕНТЫ ПЕЧЕНИ И СЛЕПОЙ КИШКИ ЖИВОТНЫХ
ОМ Федець, ІМ Курляк, РС Данкович
Біологія тварин 18 (4), 98-105, 2016
2016
Глутатіон-залежні ензими печінки та сліпої кишки тварин
ОМ Федець, ІМ Курляк, РС Данкович
Біологія тварин, 98-105, 2016
2016
Дослідження якості м’яса свиней за корекції їх раціону сполуками заліза
МВ Фоміна, ОО Дашковський, БМ Калин, ІМ Курляк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Закономірності міграції свинцю і цинку в організмі дійних корів
ІМ Курляк, ВІ Буцяк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Research of meat quality of pigs by correcting their intake of iron
MV Fomina, OO Dashkovskyy, BM Kalyn, IM Kurliak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
THE USE OF ZEOLITES IN FEEDING OF LACTATING COWS
ІМ Курляк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Correction the level of heavy metals with Extract of Echinacea assistance in productionmade from milk
NP Pechar, VI Butsyak, I Kurlyak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
2009
Вплив згодованого цеолітового борошна на вміст важких металів у молоці корів
ВІ Буцяк, ІМ Курляк, БМ Калин, МВ Фоміна
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
2008
ОСОБЛИВОСТІ БІЛКОВОГО МЕТАБОЛІЗМУ ОРГАНІЗМУ ХУДОБИ В ЗАБРУДНЕНИХ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ АГРОЕКОСИСТЕМАХ ПРОМИСЛОВОЇ ЗОНИ ПРИКАРПАТТЯ
РЙ Кравців, БМ Калин, МВ Фоміна, ІМ Курляк
ЛЬВІВС НОГО МЕДИ ОГІЙ імені СЗ ҐЖИЦЬКОГО, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20