Підписатись
Oksana Yurchenko
Oksana Yurchenko
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Підтверджена електронна адреса в kntu.kr.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Quality of strategic business management in the aspect of growing the role of intellectual capital
Y Khaustova, A Durmanov, M Dubinina, O Yurchenko, E Cherkesova
Academy of Strategic Management Journal, 2020
522020
Теорія бухгалтерського обліку в умовах становлення глобальної економіки та інформатизації суспільства
ЛВ Кононенко, ОВ Юрченко, ОМ Гай
Економічний простір, 83-87, 2021
262021
Oblikova polityka [Accounting policy]
HM Davydov, VM Savchenko, OV Palchuk
Exclusive Systems, Kropyvnytskyi, Ukraine, 2017
22*2017
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
162010
Звітність у системі управління соціальними витратами
ОВ Юрченко
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 14, 2011
152011
Нефінансова (соціальна) звітність підприємств та цілі сталого розвитку
ЛВ Кононенко, ОВ Юрченко
EDITORIAL BOARD, 62, 2021
132021
Інформаційне забезпечення управління екологічною та соціальною діяльністю
ВГ Крячко, ОВ Юрченко
Business Management, Economics and Social Sciences: Collection of …, 2019
102019
Зміна облікової парадигми та її вплив на перспективи формування моделі обліку діяльності некомерційних комунальних підприємств–закладів охорони здоров’я в умовах глобалізації
ВМ Савченко, ОВ Юрченко, ЛВ Кононенко
Економічний простір, 81-86, 2021
92021
Теоретичні засади управління соціальними витратами аграрних підприємств
ОВ Чумак, ОВ Юрченко
Trends in the development of modern scientific thought 10, 189, 2020
92020
Підходи до управління соціальними витратами підприємств аграрного сектору економіки
ОВ Юрченко, ІІ Туболець
92020
Проблеми управління соціальними витратами підприємства
ОВ Юрченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2010
92010
Teoriia bukhhalterskoho obliku v umovakh stanovlennia hlobalnoi ekonomiky ta informatyzatsii suspilstva [The theory of accounting in the context of the global economy and …
LV Kononenko, OV Yurchenko, OM Gai
82021
Галузевий аспект обліку соціальних витрат в аграрній сфері
ОВ Юрченко, БЮ Шитик
Міжнародна науково-практична конференція «Облік і контроль в управлінні …, 2019
82019
Nefinansova (sotsialna) zvitnist pidpryiemstv ta tsili staloho rozvytku [Non-financial (social) reporting of enterprises and sustainable development goals]
LV Kononenko, OV Yurchenko
Proceedings of the Advances in Technology and Science: XII International …, 2021
72021
Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві
ОВ Юрченко
Актуальні проблеми економіки, 107, 2010
72010
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформаціні технології” : для студентів спеціальностей 201"Агрономія", 208 "Агроінженерія". Освітні …
ОВ Юрченко, ДВ Богатирьов
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10564, 0
7*
Metod optymalnoho dozuvannia vkhidnykh substrativ ta spetsialnykh domishok dlia biohazovykh ustanovok [The method of optimal dosing incoming substrates and special additives …
S Shvorov, O Yurchenko, D Komarchuk, P Ochrimenko
Vidnovliuvalna enerhetyka 2, 80-83, 2015
62015
Oblikova polityka
HM Davydov
Accounting policy], Znannia, Kyiv, Ukraine, 2010
6*2010
Управління дебіторською заборгованістю: сучасний стан, проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення
ЛВ Кононенко, НП Сисоліна, ОВ Юрченко
Економічний простір, 104-109, 2021
52021
CORRELATION ANALYSIS OF PROFITABILITY IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
L KOVALSKA, S ROGACH, N PETRUKHA, N MAMONTOVA, ...
Scientific Papers: Management, Economic Engineering in Agriculture & Rural …, 2021
32021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20