Follow
Владимир Коростий Volodymyr Korostiy
Владимир Коростий Volodymyr Korostiy
Kharkiv National Medical University, Харківський національний медичний університет
Verified email at knmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Наркология: учебное пособие
ВЛ Гавенко, ГА Самардакова, АМ Кожина, ВИ Коростий, ОО Демина
Ростов н/Д: Феникс, 2003
432003
Умеренные когнитивные нарушения при сахарном диабете 2-го типа
ЕЛ Товажнянская, ИО Безуглова, МБ Наврузов, НС Балковая
Международный медицинский журнал, 2012
302012
Психофармакотерапия в комплексном лечении и реабилитации посттравматического стрессового расстройства
ВИ Коростий, ВТ Полищук, ВИ Заворотный
Международный неврологический журнал, 59-71, 2015
282015
Современные подходы к терапии депрессивных расстройств
АМ Кожина, ЕА Зеленская
Український вісник психоневрології, 90-93, 2013
282013
Психіатрія і наркологія
ВЛ Гавенко, ВС Битенський, ВА Абрамов, ГМ Кожина, ГО Самардакова, ...
242015
Диагностика и фармакотерапия непсихотических психических расстройств у больных эпилепсией
АЕ Дубенко, ВИ Коростий
Здоров’я України, 16, 2011
172011
Роль психообразовательных программ в оказании психиатрической помощи
АМ Кожина, ЛМ Гайчук, ГА Самардакова
Український вісник психоневрології, 129-129, 2010
172010
Депрессия и деменция: коморбидность, дифференциальная диагностика и тактика ведения пациентов
АЕ Дубенко, ВИ Коростий
НейроNEWS 2, 22, 2014
162014
Диагностика и лечение когнитивных нарушений. Реалии и перспективы
АЕ Дубенко, ВИ Коростий, ТА Литовченко
Здоровье Украины (ч. 1), тематический номер «Неврология. Психиатрия 3 (18), 16-8, 2011
152011
Прогнозування та психотерапевтична корекція емоційних розладів при психосоматичних захворюваннях
ВІ Коростій
Медична психологія, 56-62, 2013
142013
Болевые синдромы в области спины: современные направления рациональной фармакотерапии
ЕЛ Товажнянская
Международный неврологический журнал, 149-154, 2013
122013
Психолого-педагогічна допомога родині в адаптації дитини до умов дитячого садка
А Кожина
Вихователь-методист дошкільного закладу, 20-28, 2010
122010
Невротичні розлади у підлітків, які знаходяться в умовах пенітенціарної системи (клініка, механізми формування, корекція, профілактика)
ГМ Кожина
Харків.-2006.-32 с, 2006
122006
Механізми формування та шляхи профілактики суїцидальної поведінкі у хворих на депресивні розлади
ГМ Кожина, ВІ Коростій, КО Зеленська
монографія/ГМ Кожина, ВІ Коростій, КО Зеленська.–Х.: ХНМУ, 2014
112014
Проблеми адаптації студентів до навчальної діяльності у ВУЗі в умовах кредино-модульної системи освіти
АМ Кожина, МВ Маркова, ЕГ Гриневич
Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України, 86, 2013
112013
Психогенные депрессии и суицидальное поведение у лиц молодого возраста
АМ Кожина, ВИ Коростий, ЕА Зеленская, С Хмаин
Медична психологія, 42-45, 2013
112013
Нарушение ауторегуляции мозгового кровотока как фактор развития мозговых дисциркуляций при сахарном диабете 2-го типа
ЕЛ Товажнянская, ОИ Дубинская, ИО Безуглая, МБ Наврузов
Международный неврологический журнал, 43-47, 2012
112012
Современные стратегии в терапии биполярного аффективного расстройства
АМ Кожина, ЛМ Гайчук
Психічне здоров’я 3, 4, 2009
112009
Когнитивные нарушения и депрессия у больных пожилого возраста—дифференциальная диагностика и коморбидность
АЕ Дубенко, ВИ Коростий, ИА Якущенко
Здоровье Украины 12 (1), 30-3, 2008
112008
Діагностика порушень адаптації у студентів молодших курсів внз
АМ Кожина, МВ Маркова, МН Хаустов
102012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20