Ганна Ступнікер
Ганна Ступнікер
доцент кафедры экономики и предпринимательства
Підтверджена електронна адреса в pgasa.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування і оцінка інтелектуального капіталу підприємств гірничо-металургійного комплексу
ГЛ Ступнікер
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
362010
Формування і оцінка інтелектуального капіталу підприємства
Г Ступнікер
Економічний аналіз, 189-192, 2010
362010
Комерціалізація інтелектуальної власності як інструменту управління інтелектуальним капіталом
ГЛ Ступнікер
Економічний простір, 163-170, 2008
202008
Інтелектуальний капітал як основа розвитку вітчизняних промислових підприємств
ГЛ Ступнікер
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 2008
152008
Модель економічної діагностики інтелектуального капіталу промислового підприємства
ОМ Вакульчик, Г Ступнікер
Економіст, 2009
122009
Щодо перспектив розвитку діяльності будівельних підприємств України
ГЛ Ступнікер
Східна Європа: економіка, бізнес та управління.—2016.—Вип 1 (01), 86-90, 2016
82016
Економічна діагностика інтелектуального капіталу в умовах іноваційного розвитку підприємства
ОМ Вакульчик, ГЛ Ступнікер
монографія/ОМ Вакульчик, ГЛ Ступникер.–Д.: ІМА-прес, 2011
72011
Методичні підходи до формування антикризової стратегії розвитку будівельних підприємств в сучасних умовах
ВЮ Божанова, ГЛ Ступнікер, СЄ Масюк
Економічний простір, 214-223, 2013
52013
Визначення вартості інтелектуального капіталу як фактора інноваційної активності підприємств гірничо-металургійного комплексу
ОМ Вакульчик, ГЛ Ступнікер
Економічний вісник Національного гірничого університету, 53-60, 2008
52008
Формування економічної категорії „інтелектуальний капітал” в умовах стратегічного розвитку підприємства
ОМ Вакульчик, ГЛ Ступнікер
Вид-во СумДУ, 2007
52007
Аналіз чинників впливу на діяльність будівельних підприємств у регіональному аспекті
ГЛ Ступнікер, КО Спірідонова, ЮЛ Киричук
Економічний простір, 234-241, 2014
32014
Управління інтелектуальним капіталом підприємства на основі економічної діагностики
ГЛ Ступнікер
Ефективна економіка, 2011
32011
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ФІЗИЧНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА STUDYING THE INFLUENCE OF EXPENSES ON THE FORMATION OF THE INTELLECTUAL AND …
ГЛ Ступнікер
Електронне наукове фахове видання, 141, 2018
22018
Державне регулювання чинників ціноутворення на житловому ринку регіонів України в контексті зниження вартості будівництва
G Stupniker
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 58-64, 2014
22014
Зростання вартості підприємства на основі управління його капіталом
ГЛ Ступнікер
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 156-161, 2014
22014
Основні напрями державної житлової політики в контексті забезпечення доступності житла
ГЛ Ступнікер
Фахове видання з економічних, філософських, політичних наук та державного …, 2014
22014
Оцінка ключових аспектів розвитку будівельних підприємств на ринку нерухомості
ГЛ Ступнікер, КО Спірідонова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
12016
Дослідження чинників активізації житлового будівництва в Україні
ГЛ Ступнікер, ТЮ Загорєльська
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка, 47-53, 2015
12015
Формування вартості підприємства з урахуванням ринкової складової інтелектуального капіталу
ВН Парсяк, ГЛ Ступнікер
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 101-105, 2013
12013
Стратегічні підходи до управління інтелектуальним капіталом
ІВ Поповиченко, ГЛ Ступнікер
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
12009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20