Подписаться
V.Starenkiy (В.Старенький)
V.Starenkiy (В.Старенький)
завідуючий відділенням, професор, Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.kharkiv.com
Название
Процитировано
Процитировано
Год
FDXR is a biomarker of radiation exposure in vivo
G O’Brien, L Cruz-Garcia, M Majewski, J Grepl, M Abend, M Port, A Tichý, ...
Scientific reports 8 (1), 1-14, 2018
772018
Застосування хiмiопроменевої терапiї в лiкуваннi розповсюджених форм раку шийки матки
ОМ Сухiна, ОА Немальцова, ВП Старенький, ОВ Панов
Промен. дiагностика, промен. терапiя, 66, 2005
102005
Аналіз інформаційних і технічних можливостей сучасних систем планування дистанційної радіотерапії
ВП Старенький, ЛО Авер’янова, ЛЛ Васильєв, ЮО Орлова
Клиническая информатика и телемедицина, 79-82, 2011
82011
The role of modern medical imaging technologies at distant radiation therapy planning
VP Starenkiy
Вестник Харьковского национального университета имени ВН Каразина. Серия …, 2013
52013
Інтегративні технології оптимізації лікувального процесу на прикладі досвіду організації роботи відділення променевої терапії ДУ Інститут медичної радіології імені СП Григор …
ВП Старенький
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Сер …, 2012
52012
EXTERNAL BEAM RADIOTHERAPY FACILITIES IN UKRAINE. TRENDS AND CHALLENGES
VP Starenkiy, OO Petrichenko, LO Averyanova
32017
Модернізація дистанційної променевої терапії в Україні–світовий досвід, проблеми та перспективи
ВП Старенький, ЛО Авер'янова
Журнал Національної академії медичних наук України, 2014
32014
Оценка влияния различных противоопухолевых препаратов в комбинации с лучевой терапией на индукцию церамидного пути апоптоза у больных немелкоклеточным раком легких
НА Митряева, ТС Бакай, ВП Старенький, НА Бабенко, ТВ Сегеда
Український радіологічний журнал 16 (4), 409-412, 2008
32008
Влияние субтерапевтических доз доцетаксела (таксотера) на эффективность радиотерапии и прооксидантно-антиоксидантный баланс у крыс с карциномой Герена
BП Старенький, ЛЯ Васильев, ЮВ Никитченко, НЕ Узленкова, ...
Радиационная биология. Радиоэкология 43 (6), 640-646, 2003
32003
Ангиобластомный эффект и токсичность хронорадиотерапии рака прямой кишки и шейки матки
ЕН Сухина, АВ Свинаренко, ВП Старенький, ТП Грищенко, ...
Український радіологічний журнал, 97-101, 2015
22015
Химиорадиосенсибилизация в лечении злокачественных опухолей головного мезга
ЕН Сухина, ВП Старенький, ОН Тарасова, ТП Грищенко, ...
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
22012
Аналіз фізичних та радіобіологічних аспектів сучасної дистанційної променевої терапії
ВП Старенький, ЛО Авер'янова
ХНУРЭ, 2011
22011
A Method for Assessing the Risks of Complications in Chemoradiation Treatment of Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck
V Starenkiy, S Artiukh, M Ugryumov, V Strilets, S Chernysh, ...
The Open Bioinformatics Journal 14 (1), 2021
12021
Аналіз стану радіотерапевтичної допомоги населенню України Частина 1. Аналіз захворюваності та технічного забезпечення променевої терапії в Україні
ВП Старенький, ОМ Сухіна, ЛЛ Стадник, ЛО Авер’янова
Ukrainian journal of radiology 28 (4), 329-424, 2020
12020
Цитогенетичні ефекти у лімфоцитах онкологічних хворих в залежності від джерела опромінення та локальності радіаційного впливу у експерименті ex vivo
НО Мазник, ТС Сипко, ВП Старенький
ScienceRise. Biological science, 25-31, 2019
12019
Вихід аберацій хромосомного типу у онкогінекологічних хворих при променевій терапії на апараті РОКУС-АМ та лінійному прискорювачі Clinac 600C
T Sypko, N Maznyk, N Pshenichna, V Starenkiy, O Sukhina, I Krugova
ScienceRise: Biological Science, 15-21, 2018
12018
Роль онкомаркера SCCA в мониторинге химиолучевого лечения рака головы и шеи
СВ Артюх, ЕН Сухина, ВП Старенький
Онкология и радиология Казахстана, 18-21, 2018
12018
Современные аспекты предлучевой подготовки для проведения конформной радиотерапии больных раком легкого
ЛЛ Васильев, ВП Старенький
Український радіологічний журнал, 80-86, 2016
12016
Сироватковий рівень VEGF як маркер ангіогенезу у хворих на рак легені
ВВ Карвасарська, ЛВ Гребіник, НВ Білозор, СЮ Басилайшвілі, ...
Український радіологічний журнал, 47-50, 2015
12015
Применение методов контурной сегментации томограмм для усовершенствования топометрической подготовки конформной лучевой терапии
ВП Старенький, ЛА Аверьянова, ЛЛ Васильев
Вестник Национального технического университета Харьковский политехнический …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20