Олександр Кальниченко
Олександр Кальниченко
доцент кафедри теорії та практики перекладу англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Переклад та адаптація
ОА Кальниченко, ВО Подміногін
Вісник Харківського нац. у-ту ім. ВН Каразіна. Сер. романо-германська …, 2004
162004
Трактат Фрідріха Шлейєрмахера" Про різні методи перекладу"(" Über die verschiedenen Methoden des Ubersetrens”) та його значення для сучасного перекладознавства
ОА Кальниченко, ВО Подміногін
Вчені записки Харк. гуманіт. ін-ту «НУА 8, 503-533, 2002
102002
Українська перекладознавча думка 1920-х–початку 1930-х років
ОА Кальниченко, ЮЮ Полякова
Вінниця: Нова книга, 2011
72011
Переклад в арабському світі VII–XIII ст.
ОА Кальниченко
Вч. зап. ХГІ НУА 7, 384-394, 0
5
Історія перекладу та перекладацької думки в Англії (ранній середньоанглійський переклад)
ОА Кальниченко, ВО Подміногін
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 44-49, 2006
22006
Ідеологічні переклади Роберта Бернза російською та українською мовою
ЄМ Федченко, ОА Кальниченко
Редакційна колегія, 171, 2015
12015
Автопереклад як перекладознавча проблема
О Кальниченко
1
Кампанія проти «націоналістичного шкідництва» в перекладі в україні в 1933-35 роках
ОА Кальниченко, НМ Кальниченко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2019
2019
ПОВТОРНІ ПЕРЕКЛАДИ ТА НОВІ РЕДАКЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ ЯК СВІДЧЕННЯ ЗМІНИ НОРМ ПЕРЕКЛАДУ
ЄВ Каніболоцький, ОА Кальниченко
Редакційна колегія, 111, 2018
2018
Редакційна колегія
ОА Кальниченко, ІМ Каминін, НМ Ковальчук, ТГ Лукьянова, ...
2018
Закоханий в переклад: із спадщини Валерія Подміногіна
ОА Кальниченко
Вчені записки Харківського гуманітарного університету Народна українська …, 2018
2018
Опосередкований переклад в Україні в 1920-1930-і роки
ОА Кальниченко, НМ Кальниченко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2018
2018
Вплив ідеології на переклад (на прикладі російських та українських перекладів Роберта Бернза)
ОА Кальниченко, ЗВ Зарубіна
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2018
2018
До російсько-українського діалогу: художній переклад (1917-1956)
ОА Кальниченко, НМ Кальниченко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017
2017
Повторні переклади в Україні у 1920-і-1950-і роки
ОА Кальниченко, ЗВ Зарубіна
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2017
2017
Володимир Миколайович Державин як критик перекладу
ОА Кальниченко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2016
2016
ВМ Державин як дослідник перекладу
ОА Кальниченко, ЗВ Зарубіна
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2015
2015
Соціологічні підходи в дослідженні української традиції перекладу
ОА Кальниченко, НМ Кальниченко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2015
2015
Концепція перекладу Андре Лефевра та її термінологія
ОА Кальниченко, ЗВ Зарубіна
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2014
2014
Рецензенти: д-р філол. н., проф. ЛВ Коломієць (КНУ ім. Т. Шевченка) д-р іст. н., проф. КВ Астахова (ХГУ „НУА”) д-р пед. н., проф. ЛМ Черноватий (ХНУ ім. ВН Каразіна)
ОА Кальниченко, ВО Подміногін
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20