Підписатись
Liudmyla Bortnyk, Ph.D. in Economics / к.е.н. Бортник Людмила
Liudmyla Bortnyk, Ph.D. in Economics / к.е.н. Бортник Людмила
Odessa National Economic University (Одеський національний економічний університет)
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : монографія
ВГ Герасименко, СС Галасюк, СГ Нездоймінов, ІВ Давиденко, ...
Астропринт, 2013
732013
Франчайзинг як метод організації і розвитку готельного бізнесу
ВФ Семенов, ЛВ Бортник
Вісник соціально-економічних досліджень, 68-75, 2013
302013
Організаційні та економічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу
ЛВ Бортник
Одеський національний економічний університет, 2014
112014
Rynky turystychnykh posluh: stan i tendentsii rozvytku
VH Herasymenko, SS Halasiuk, SH Nezdojminov
Odesa: Astroprynt, 2013
82013
Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу
БЛ В.
Економічний аналіз, 2013
6*2013
Модель формирования национальной гостиничной сети
СВФ Бортник Л.B.
Волгоградський інститут бізнесу, 2014
5*2014
Дослідження попиту і пропозиції на ринку готельних послуг України
ЛВ Бортник
Экономика и управление, 2012
42012
Теоретичні аспекти конкурентоспроможності готельного підприємства
ЛВ Бортник
Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон …, 2014
3*2014
Інноваційний розвиток підприємств готельного господарства
ЛВ Бортник
Матеріали VII Міжнародної науково- практичної конференції (у 2-х томах …, 2011
32011
Rinki turistichnih poslug: stan i tendentsiyi rozvitku
VG Gerasimenko
The market of tourist services: state and development trends], monograph …, 2013
22013
Методика оцінки конкурентоспроможності готельних підприємств
ЛВ Бортник
Регіональна бізнес-економіка та управління, 95-101, 2012
22012
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
ЛВ Бортник, АЕ Набієва
ТОМ, 72, 2011
22011
Впровадження енергозберігаючих технологій в діяльність готелів
ЛВ Бортник
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції ["Туристичний та …, 2015
1*2015
Сучасний стан і проблеми розвитку готельного бізнесу м. Одеси
ЛВ Бортник
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2011
12011
Inbound Tourism to Ukraine: Urgent Problems and Their Solutions
L Bortnyk
XIII International Scientific Conference "Geography, Economics and Tourism …, 2019
2019
Створення системи залучення студентів до регіональної інноваційної діяльності
ВФ Семенов, ОВ Басюк, ЛВ Бортник
Проблеми та шляхи забезпечення якості економічної освіти в умовах …, 2015
2015
Персонал як чинник забезпечення якості готельних послуг
ЛВ Бортник
Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві …, 2015
2015
Organizacijni ta ekonomichni zasady zabezpechennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstv gotel'nogo biznesu : dys. ... kand. ekon. nauk : spec. 08.00.04
B L.V.
2014
Orhanizatsiini ta ekonomichni zasady zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv hotelnoho biznesu [Organizational and economic principles to ensure the competitiveness …
B L.V.
Odesa: ONEU, 2014
2014
Використання туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області
ЛВ Бортник
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20