Follow
Володимир Іванович Галаган
Володимир Іванович Галаган
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Использование следователем информации на первоначальном этапе расследования
ВИ Галаган
К., 1992.–24 с, 1992
951992
Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України: монографія
ВІ Галаган
К.: Національна академія внутрішніх справ України 300, 2002
832002
Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності (на матеріалах органів внутрішніх справ України)
ВИ Галаган
Національна академія внутрішніх справ України, 2003
562003
Кримінальний процес України: навч. посіб
ІВ Басиста, ВІ Галаган, ЖВ Удовенко
Басиста ІВ, Галаган ВІ, Удовенко ЖВ–К.: Центр учбової літератури, 2010
292010
Реалії і проблеми нового КПК України
ВІ Галаган, ОІ Галаган
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 13-18, 2013
272013
Застосування кримінального процесуального законодавства на підготовчому провадженні у суді першої інстанції
C Дячук, В Галаган, О Галаган
222013
Встановлення процесуального статусу окремих осіб, які беруть участь у досудовому провадженні: монографія
ВІ Галаган, ОМ Калачова
Луганськ: СПД Рєзніков ВС, 2012
212012
Слідчі дії: проблеми визначення
ВІ Галаган
Часопис Національного університету «Острозька академія, 1-10, 2010
172010
Конфіденційна інформація: поняття, зміст і значення в кримінально-процесуальній діяльності органів внутрішніх справ України
ВІ Галаган
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України, 168-174, 1999
111999
Криміналістичне забезпечення проведення процесуальних дій у кримінальному судочинстві України
В Галаган
102011
Взаємодія слідчого, прокурора та слідчого судді під час вирішення питання проведення обшуку за КПК України
ВІ Галаган, ІВ Канфуі
Криминалистика и судебная экспертиза, 161-171, 2015
92015
Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи
В Галаган, Ж Удовенко
92014
Процесуальний порядок і тактика одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному судочинстві України
ВІ Галаган, ОВ Козак
Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ, 2012
92012
Співвідношення кримінально-процесуальної і оперативно-розшукової діяльності ОВС України
ВІ Галаган
Науковий вісник НАВСУ, 36-40, 2000
92000
Застосування деяких заходів процесуального примусу у світлі додержання конституційних прав і свобод людини
ВІ Галаган
Вісник Верховного Суду України, 59-63, 2002
82002
Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на території дипломатичних представництв чи консульських установ України
ВІ Галаган, ОМ Калачова
Часопис Національного університету Острозька академія. Сер.: Право, 2013
72013
Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи: проблемні питання
В Галаган, ІВ Канфуі
72007
Слідчі дії в структурі процесуальних дій за КПК України
ВІ Галаган
Право і суспільство, 35-41, 2007
72007
Засоби збирання доказів на стадії порушення кримінальної справи
ВІ Галаган, ОІ Галаган, ЖВ Удовенко
Науковий вісник КНУВС.–2007.–Вип 4, 111-120, 2007
62007
Проведення слідчих (розшукових) дій: процесуальні та криміналістичні аспекти
В Галаган
МІЖНАРОДНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ (ТЕОРІЯ ТА …, 2017
52017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20