Підписатись
Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ґендерне виховання дошкільнят
ОМ Кікінежді, ТВ Говорун, ІМ Шульга
Навчальна книга - Богдан, 2015
23*2015
До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи
В Кравець, О Кікінежді, І Шульга
Освітологія, 15-21, 2018
202018
Do problemy gumanizacii osvitno-vyxovnoho prostoru suchasnoi ukrayinskoi shkoly [To the problem of huanization of educational space of modern Ukrainian school]
VP Kravets, OM Kikinezhdi, IM Shulga
Osvitologia 7, 15-21, 2018
102018
Gender in the Dimensions of Students’ Youth Social and Economic Aspirationst
T Hovorun, O Kikinezhdi, I Shulha
Sustainable development under the conditions of European integration …, 2019
52019
Навчання читання з використанням дидактичних матеріалів для самостійної роботи в старших класах середньої школи
ОМ Шерстюк, ІМ Шульга
Іноземні мови, 15-19, 2003
52003
Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community
O Kikinezhdi, O Kiz, I Shulha
42019
Архіви та журнали відкритого доступу в галузі бібліотечної справи та інформаційних дисциплін
І Шульга
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2006
42006
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : [монографія] / В. П. Кравець, Т. В …, 2013
3*2013
Основи здоровГя
ОМ Кікінежді, НБ Шост, ІМ Шульга
Конспекти уроків 4, 0
3
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти:[монографія]/ВП Кравець, ТВ Говорун …, 0
3
Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського у 1991–2000 рр.
Л Пестрецова, І Шульга, Т Клочок
Бібліотечний вісник, 15-21, 2018
22018
From paternalism to parity: gender mainstreaming in higher school of Ukraine
O Kikinezhdi, I Shulha, I Boyko, S Kikinezhdi, I Marysak
Результати ініціативи „Університет, дружній до сім’ї” та досвід реалізації …, 2015
2*2015
Ґендерні наголоси в здоров’язбережувальній діяльності майбутнього педагога початкової школи
ІМ Шульга
Формування у молоді ґендерно-відповідальної поведінки (на прикладі …, 2013
22013
Ґендерні аспекти валеологічної культури молодших школярів
І Шульга
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Ґендерна освіта—ресурс …, 2011
22011
Economic Culture of Student Youth: Gender Aspect
T Hovorun, O Kikinezhdi, S Kikinezhdi, I Shulha
EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 296, 2019
12019
Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine
TV Hovorun, OM Kikinezhdi, IM Shulha
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical …, 2019
12019
To the problem of humanization of the educational space of the modern Ukrainian school
VP Kravets, OM Kikinezhdi, IM Shulha
Osvitolohiya 7, 15-21, 2018
12018
Ґендерний підхід у створенні оздоровчого середовища у дошкільних навчальних закладах
ІМ Шульга
Ґендер. Екологія. Здоров’я : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф …, 2015
12015
К вопросу о построении здоровьесберегающей среды в начальной школе Украины с учетом гендерного подхода
ИМ Шульга
Альманах современной науки и образования, 189-192, 2014
12014
Вплив сім’ї на формування валеологічної культури молодших школярів: ґендерний аспект
ІМ Шульга
Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20