Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи
В Кравець, О Кікінежді, І Шульга
Освітологія, 15-21, 2018
122018
Ґендерне виховання дошкільнят: навчально-методичний посібник. 2-ге вид., допов., перероб
ОМ Кікінежді, ТВ Говорун, ІМ Шульга
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2015
112015
Формування валеологічної культури у старших дошкільників: ґендерний аспект
ІМ Шульга
Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
4*2015
Архіви та журнали відкритого доступу в галузі бібліотечної справи та інформаційних дисциплін
І Шульга
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2006
42006
Ґендерне виховання дошкільнят
ОМ Кікінежді, ТВ Говорун, ІМ Шульга
Навчальна книга - Богдан, 2015
3*2015
GENDER IN THE DIMENSIONS OF STUDENTS’YOUTH SOCIAL AND ECONOMIC ASPIRATIONS
T Hovorun, O Kikinezhdi, I Shulha
Sustainable development under the conditions of European integration. Part I …, 2019
22019
From paternalism to parity: gender mainstreaming in higher school of Ukraine
O Kikinezhdi, I Shulha, I Boyko, S Kikinezhdi, I Marysak
Результати ініціативи „Університет, дружній до сім’ї” та досвід реалізації …, 2015
22015
Ґендерні наголоси в здоров’язбережувальній діяльності майбутнього педагога початкової школи
ІМ Шульга
Формування у молоді ґендерно-відповідальної поведінки (на прикладі …, 2013
22013
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : [монографія] / В. П. Кравець, Т. В …, 2013
2*2013
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти:[монографія]/ВП Кравець, ТВ Говорун …, 0
2
Economic Culture of Student Youth: Gender Aspect
T Hovorun, O Kikinezhdi, S Kikinezhdi, I Shulha
EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 296, 2019
12019
Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community
O Kikinezhdi, O Kiz, I Shulha
Social work and education, 144-153, 2019
12019
Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine
TV Hovorun, OM Kikinezhdi, IM Shulha
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical …, 2019
12019
К вопросу о построении здоровьесберегающей среды в начальной школе Украины с учетом гендерного подхода
ИМ Шульга
Альманах современной науки и образования, 189-192, 2014
12014
Шляхи забезпечення відкритого доступу до наукових ресурсів у галузі права
І Шульга
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 240-249, 2012
12012
До проблеми гендерної соціалізації молодших школярів
І Шульга
Видавництво СумДУ, 2012
12012
ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДшИХ шКОЛЯРІВ
І Шульга
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Ґендерна освіта—ресурс …, 2011
12011
FAMILY AS A FACTOR OF ECONOMIC SOCIALIZATION OF CHILDREN
O Kikinezhdi, O Kiz, I Shulha, Y Vasylkevych
Ljubljana School of Business, 2020
2020
CHALLENGES AND ISSUES IN DEVELOPING UKRAINIAN STUDENTS’FINANCIAL LITERACY AND ENTREPRENEURIAL SKILLS
O Kikinezhdi, O Kiz, I Shulha, Y Vasylkevych
Ljubljana School of Business, 2020
2020
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя: ґендерний аспект
ОМ Кікінежді, ІМ Шульга
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20