Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи
В Кравець, О Кікінежді, І Шульга
Освітологія, 15-21, 2018
132018
Ґендерне виховання дошкільнят: навчально-методичний посібник. 2-ге вид., допов., перероб
ОМ Кікінежді, ТВ Говорун, ІМ Шульга
Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2015
132015
Do problemy humanizatsii osvitno-vykhovnoho prostoru suchasnoi ukrainskoi shkoly [On the problem of humanization of the educational space of the modern Ukrainian school]
VP Kravets, OM Kikinezhdi, IM Shulha
Osvitolohiia 7, 15-21, 2018
52018
Навчання читання з використанням дидактичних матеріалів для самостійної роботи в старших класах середньої школи
ОМ Шерстюк, ІМ Шульга
Іноземні мови, 15-19, 2003
52003
Формування валеологічної культури у старших дошкільників: ґендерний аспект
ІМ Шульга
Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
4*2015
Ґендерне виховання дошкільнят
ОМ Кікінежді, ТВ Говорун, ІМ Шульга
Навчальна книга - Богдан, 2015
4*2015
Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community
O Kikinezhdi, O Kiz, I Shulha
32019
Gender in the Dimensions of Students’ Youth Social and Economic Aspirationst
T Hovorun, O Kikinezhdi, I Shulha
Sustainable development under the conditions of European integration. Part I …, 2019
32019
Архіви та журнали відкритого доступу в галузі бібліотечної справи та інформаційних дисциплін
І Шульга
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2006
32006
Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського у 1991–2000 рр.
Л Пестрецова, І Шульга, Т Клочок
Бібліотечний вісник, 15-21, 2018
22018
From paternalism to parity: gender mainstreaming in higher school of Ukraine
O Kikinezhdi, I Shulha, I Boyko, S Kikinezhdi, I Marysak
Результати ініціативи „Університет, дружній до сім’ї” та досвід реалізації …, 2015
22015
Ґендерні наголоси в здоров’язбережувальній діяльності майбутнього педагога початкової школи
ІМ Шульга
Формування у молоді ґендерно-відповідальної поведінки (на прикладі …, 2013
22013
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : [монографія] / В. П. Кравець, Т. В …, 2013
2*2013
ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДшИХ шКОЛЯРІВ
І Шульга
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Ґендерна освіта—ресурс …, 2011
22011
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти:[монографія]/ВП Кравець, ТВ Говорун …, 0
2
Economic Culture of Student Youth: Gender Aspect
T Hovorun, O Kikinezhdi, S Kikinezhdi, I Shulha
EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS, 296, 2019
12019
Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine
TV Hovorun, OM Kikinezhdi, IM Shulha
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical …, 2019
12019
К вопросу о построении здоровьесберегающей среды в начальной школе Украины с учетом гендерного подхода
ИМ Шульга
Альманах современной науки и образования, 189-192, 2014
12014
Шляхи забезпечення відкритого доступу до наукових ресурсів у галузі права
І Шульга
Наукові праці Національної бібліотеки України ім. ВІ Вернадського, 240-249, 2012
12012
До проблеми гендерної соціалізації молодших школярів
І Шульга
Видавництво СумДУ, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20