Підписатись
Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ґендерне виховання дошкільнят
ОМ Кікінежді, ТВ Говорун, ІМ Шульга
Навчальна книга - Богдан, 2015
27*2015
До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи
В Кравець, О Кікінежді, І Шульга
Освітологія, 15-21, 2018
262018
Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community
O Kikinezhdi, O Kiz, I Shulha
Social work and education 6 (2), 144-153, 2019
92019
Do problemy humanizatsii osvitno-vykhovnoho prostoru suchasnoi ukrainskoi shkoly [To the problem of humanization of the educational space of the modern Ukrainian school]
VP Kravets, OM Kikinezhdi, IM Shulha
Osvitolohiia 7, 15-21, 2018
92018
Навчання читання з використанням дидактичних матеріалів для самостійної роботи в старших класах середньої школи
ОМ Шерстюк, ІМ Шульга
Іноземні мови 4, 15-20, 2003
72003
Студентоцентричний підхід в умовах цифровізації навчання
ЗІ Удич, ІМ Шульга, ЛА Миронова
Гельветика, 2023
62023
Gender in the Dimensions of Students’ Youth Social and Economic Aspirationst
T Hovorun, O Kikinezhdi, I Shulha
Sustainable development under the conditions of European integration …, 2019
62019
Theoretical basis of the organization of the gender-equitable environment in the foreign and Ukrainian educational system
S Iryna
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2019
42019
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : [монографія] / В. П. Кравець, Т. В …, 2013
4*2013
Архіви та журнали відкритого доступу в галузі бібліотечної справи та інформаційних дисциплін
І Шульга
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2006
42006
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти:[монографія]/ВП Кравець, ТВ Говорун …, 0
4
The implementation of inclusive education: international experience and challenges for Ukraine
I Shulha
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
32020
Основи здоровГя
ОМ Кікінежді, НБ Шост, ІМ Шульга
Конспекти уроків 4, 0
3
Do problemy gumanizacii osvitno-vyxovnoho prostoru suchasnoi ukrayinskoi shkoly [To the problem of huanization of educational space of modern Ukrainian school]
VP Kravets, OM Kikinezhdi, IM Shulga
Osvitologia 7, 15-21, 2018
22018
Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського у 1991–2000 рр.
Л Пестрецова, І Шульга, Т Клочок
Бібліотечний вісник, 15-21, 2018
22018
Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід
ОІ Янкович, ОМ Кікінежді, І Козубовська, ВА Поліщук, ГК Радчук, ...
Осадца ЮВ, 2018
22018
From paternalism to parity: gender mainstreaming in higher school of Ukraine
O Kikinezhdi, I Shulha, I Boyko, S Kikinezhdi, I Marysak
Результати ініціативи „Університет, дружній до сім’ї” та досвід реалізації …, 2015
22015
Ґендерні наголоси в здоров’язбережувальній діяльності майбутнього педагога початкової школи
ІМ Шульга
Формування у молоді ґендерно-відповідальної поведінки (на прикладі …, 2013
22013
Ґендерні аспекти валеологічної культури молодших школярів
І Шульга
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Ґендерна освіта—ресурс …, 2011
22011
INCLUSIVE EDUCATION IN UKRAINE: CHALLENGES, CONDITIONS AND IMPLEMENTATION STRATEGIES
Z Udych, I Shulha, L Chepurna, L Rudenko, O Dzhus
Conhecimento & Diversidade 16 (41), 419-445, 2024
12024
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20