Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ірина Шульга (Iryna Shulha)
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Архіви та журнали відкритого доступу в галузі бібліотечної справи та інформаційних дисциплін
І Шульга
Національна бібліотека України ім. ВІ Вернадського, 2006
42006
Формування валеологічної культури у старших дошкільників: ґендерний аспект
ІМ Шульга
Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
3*2015
Ґендерне виховання дошкільнят
ОМ Кікінежді, ТВ Говорун, ІМ Шульга
Навчальна книга - Богдан, 2015
3*2015
Формування валеологічної культури у старших дошкільників і молодших школярів на засадах ґендерного підходу
ІМ Шульга
Шульга Ірина Мирославівна.–Київ, 2016.–20 с, 0
3
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : [монографія] / В. П. Кравець, Т. В …, 2013
2*2013
Створення здоров’язбережувального середовища у початковій школі: ґендерний дискурс
ІМ Шульга
Ґендерні дослідження: прикладні аспекти:[монографія]/ВП Кравець, ТВ Говорун …, 0
2
К вопросу о построении здоровьесберегающей среды в начальной школе Украины с учетом гендерного подхода
ИМ Шульга
Альманах современной науки и образования, 189-192, 2014
12014
До проблеми гендерної соціалізації молодших школярів
І Шульга
Видавництво СумДУ, 2012
12012
ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДшИХ шКОЛЯРІВ
І Шульга
Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Ґендерна освіта—ресурс …, 2011
12011
THEORETICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF THE GENDER-EQUITABLE ENVIRONMENT IN THE FOREIGN AND UKRAINIAN EDUCATIONAL SYSTEM
I SHULHA
ББК 74 Н 34, 59, 2019
2019
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНО-СПРАВЕДЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАРУБІЖНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ
I SHULHA
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2019
2019
Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community
O Kikinezhdi, O Kiz, I Shulha
Social work and education 6 (2), 144-153, 2019
2019
GENDER IN THE DIMENSIONS OF STUDENTS’YOUTH SOCIAL AND ECONOMIC ASPIRATIONS
T Hovorun, O Kikinezhdi, I Shulha
Sustainable development under the conditions of European integration. Part I …, 2019
2019
Economic determinants of egalitarian socialization of student youth in Ukraine
T Hovorun, O Kikinezhdi, I Shulha
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical …, 2019
2019
Лариса Пестрецова
І Шульга
Çì³ñò Contents, 15, 2018
2018
Особливості комплектування фонду Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського у 1991–2000 рр.
Л Пестрецова, І Шульга, Т Клочок
Бібліотечний вісник, 15-21, 2018
2018
TO THE PROBLEM OF HUMANIZATION OF EDUCATIONAL SPACE OF MODERN UKRAINIAN SCHOOL
В Кравець, О Кікінежді, І Шульга
Освітологія, 15-21, 2018
2018
Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід
О Янкович, О Кікінежді, І Козубовська, В Поліщук, Г Радчук, З Адамська, ...
Осадца ЮВ, 2018
2018
До проблеми гуманізації освітньо-виховного простору сучасної української школи
ВП Кравець, ОМ Кікінежді, ІМ Шульга
2018
Проблема створення ґендерно-справедливого середовища для дітей та молоді в умовах нової української школи
ОМ Кікінежді, ІМ Шульга
Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20