Гладій Ірина Олександрівна / Hladii Iryna
Гладій Ірина Олександрівна / Hladii Iryna
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ліквідаційна вартість основних засобів: податковий аспект [Електронний ресурс]
ІО Гладій
ІО Гладій, ВС Марценюк, НВ Плаксій–Режим доступу: http://www. rusnauka. com …, 0
9
Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління
ІО Гладій
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06. 04, 2006
52006
Управлінська звітність підприємства: принципи формування
ІО Гладій
Глобальні та національні проблеми економіки, 2018
42018
Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві: навчальний посібник
ОТБ Г.В. Блакита, І.О. Гладій, О.М. Дзюба
42014
Мережева організація території у глобалізованій економіці: роль органів управління
ВВ Мамонова
Університетські наукові записки, 89-94, 2012
42012
Організація управлінського обліку витрат у логістичній системі товароруху
ЛО Кирильєва, ІБ Чернікова, ДД Кирильєва
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 26-33, 2011
42011
Організація обліку фінансових результатів у системі управління підприємств ресторанного господарства
Л Янчева, І Чернікова, І Гладій
Бухгалтерський облік і аудит, 49-51, 2007
42007
Проблематика обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс]
ІО Гладій, ЛА Фірсова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/9_KPSN_2011/Economics/7_84494. doc. htm, 0
4
Облік витрат на ремонт і модернізацію основних засобів підприємств деревообробної промисловості
ІО Гладій
Вісник Хмельн. нац. ун-ту, 89-93, 2012
22012
Управлінський облік фінансових результатів підприємств ресторанного господарства. Монграфія
ЛМ Янчева, ІБ Чернікова, ІО Гладій
Харків: ХДУХТ, 2009
22009
Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та напрями удосконалення
ІО Гладій
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць …, 2017
12017
ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ІО Гладій, ОМ Дзюба
Accounting, analysis and audit activities of the enterprises: рroblems …, 2016
12016
Впровадження системи управлінського обліку за теорією обмежень
ІО Гладій
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
12016
Облікове забезпечення системи управління за центрами відповідальності
ІО Гладій
Економічний простір, 177-185, 2015
12015
Особливості обліку матеріальних витрат підприємства складського господарства
ІО Гладій
Вісник соціально-економічних досліджень, 52, 2012
12012
Особливості складання вітчизняної фінансової звітності відповідно до МСФЗ
ГВ Блакита, ІО Гладій, ІМ Вишневський
Формування ринкових відносин в Україні, 183-187, 2012
12012
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ІО Гладій
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2020
2020
Управлінська звітність
ЛАМ І.О. Гладій І.О., О.М. Дзюба
260с. 1, Вінниця : Редакційно-видавничий відділ, 2019
2019
Система управлінської звітності в процесі управління ризиками підприємства
ІБЧ І.О. Гладій
Словачинна, Scientific letters of academic society of Michal Baludansky, 2019
2019
Базис формування проекту соціального аудиту витрат на осіб, що потребують соціального захисту та допомоги
СПК І.О. Гладій, І.Г. Крупельницька
Інфраструктура ринку. Електронне фахове видання., 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20