Підписатись
Гладій Ірина Олександрівна / Hladii Iryna/ Hladii I./ Ірина Гладій / І.О. Гладій / Hladii, Iryna, О
Гладій Ірина Олександрівна / Hladii Iryna/ Hladii I./ Ірина Гладій / І.О. Гладій / Hladii, Iryna, О
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ / Vinnytsia Institute of Trade and Economics of
Підтверджена електронна адреса в vtei.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управлінська звітність підприємства: принципи формування
ІО Гладій
Глобальні та національні проблеми економіки 23, 2018
312018
Управлінська звітність: навч. посіб
ІО Гладій, ОМ Дзюба, ЛА Майстер
Вінниця: РВВ ВТЕІ КНТЕУ 260, 2019
112019
Теоретичні основи обліку поточних зобов’язань у системі управління
ІБ Чернікова, ІО Гладій
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 41-51, 2018
92018
Ліквідаційна вартість основних засобів: податковий аспект [Електронний ресурс]
ІО Гладій
ІО Гладій, ВС Марценюк, НВ Плаксій–Режим доступу: http://www. rusnauka. com …, 0
8
Формування системи управлінської звітності в процесі реалізації стратегії підприємства
ІО Гладій
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2020
72020
Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві: навчальний посібник
ОТБ Г.В. Блакита, І.О. Гладій, О.М. Дзюба
72014
Організація обліку фінансових результатів у системі управління підприємств ресторанного господарства
Л Янчева, І Чернікова, І Гладій
Бухгалтерський облік і аудит, 49-51, 2007
72007
Особливості обліку матеріальних витрат підприємства складського господарства
ІО Гладій
Вісник соціально-економічних досліджень, 52, 2012
62012
Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління
ІО Гладій
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06. 04, 2006
52006
Проблематика обліку дебіторської заборгованості.[Електронний ресурс]
ІО Гладій, ЛА Фірсова
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/9_KPSN_2011/Economics/7_84494. doc …, 0
4
Управлінський облік фінансових результатів підприємств ресторанного господарства. Монграфія
ЛМ Янчева, ІБ Чернікова, ІО Гладій
Харків: ХДУХТ, 2009
32009
Витрати на маркетингові комунікації підприємства в умовах сьогодення
І Гладій, Л Майстер
Економіка та суспільство, 2022
22022
Обліково-аналітичне забезпечення в системі управління товарними операціями підприємства
ОМ Кудирко, ГВ Даценко, ІО Гладій, ОМ Дзюба, ІВ Копчикова, ...
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного …, 2022
22022
Особливості документального оформлення обліку паливно-мастильних матеріалів
ІО Гладій, НВ Коцеруба
ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК, 34, 2018
22018
Облік витрат на ремонт і модернізацію основних засобів підприємств деревообробної промисловості
ІО Гладій
Вісник Хмельн. нац. ун-ту.–2012.–ғ 2, 89-93, 2012
22012
Особливості складання вітчизняної фінансової звітності відповідно до МСФЗ
ГВ Блакита, ІО Гладій, ІМ Вишневський
Формування ринкових відносин в Україні, 183-187, 2012
22012
Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління агропромисловим підприємством: принципи побудови
ІО Гладій
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2021
12021
Управлінська звітність як інструмент управління ризиками підприємства
ІО Гладій
Причорноморські економічні студії, 213-216, 2018
12018
Обліково-аналітичне забезпечення в процесі реалізації стратегії підприємства
ІО Гладій, ИА Гладий
12017
Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та напрями удосконалення
ІО Гладій
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20