Наталія Мужевич
Наталія Мужевич
Західноукраїнський національний університет, кафедра обліку і оподаткування, к. е. н., доцент
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облік
ВМ Панасюк, ІВ Мельничук, НВ Мужевич
Тернопіль, ТНЕУ, 2020
182020
Бухгалтерський облік: від знань до компетентностей
ВМ Панасюк, ЄК Ковальчук, ІВ Мельничук, НВ Мужевич
142020
Нормативно-правове регулювання обліку витрат у будівництві
НВ Мужевич
Інноваційна економіка, 196-202, 2013
122013
Проблемні аспекти оцінки й обліку інвестиційно-інноваційних проектів та програм
ІВ Мельничук, НВ Мужевич
Галицький економічний вісник.–Тернопіль, 129-139, 2018
82018
Організація обліку фінансових результатів діяльності підприємства
НВ Мужевич
Стан і перспективи розвитку обліковоінформаційної системи в Україні …, 0
8
Облік фінансового забезпечення відтворення основних засобів будівельних підприємств
І Мельничук, Н Мужевич
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
62019
Проблемні аспекти відображення в обліку витрат з експлуатації будівельної техніки
НВ Мужевич
Сталий розвиток економіки, 185-193, 2014
42014
Імітаційне моделювання дослідження витрат на експлуатацію будівельної техніки
НВ Мужевич
Культура народів Причорномор’я 2 (265), 151–157, 2013
4*2013
Удосконалення структури статті калькуляції «Витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин та механізмів»
НВ Мужевич
Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні …, 2012
42012
Вибір оптимального методу амортизації на будівельну техніку
НВ Мужевич
Економічний аналіз, 272-277, 2010
4*2010
Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки
НВ Мужевич
32014
Актуальні питання обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
Н Мужевич
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
22019
Облік загальновиробничих витрат у будівництві
НВ Мужевич, ВЯ Мужевич
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
12016
Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні
ЗМВ Задорожний, ЯД Крупка, ІЯ Омецінська, РВ Романів, НВ Гудзь, ...
ТНЕУ, 2015
12015
Організаційні аспекти аналізу парку будівельних машин та механізмів
НВ Мужевич
Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами …, 2013
12013
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік»
ВМ Панасюк, ІВ Мельничук, НВ Мужевич, ГА Римар
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2020
2020
Методичний інструментарій до оцінювання самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
ВМ Панасюк, ЄК Ковальчук, ІВ Мельничук, НВ Мужевич
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2020
2020
Проблемні аспекти оцінювання й обліку інвестиційно-інноваційних проектів та програм
І Мельничук, Н Мужевич
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2019
2019
Фінансове забезпечення ремонту та оновлення парку будівельної техніки
НВ Мужевич
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
Формування бухгалтерського балансу та аудит його показників
МЛ Хома
Тернопільський національний економічний університет, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20