Володимир Шушняк / Volodymyr Shushnyak / Shushniak
Володимир Шушняк / Volodymyr Shushnyak / Shushniak
кафедра фізичної географії, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
та ін. Українська частина проектованого польсько-українського біосферного резервату" Розточчя" та її репрезентативне ландшафтно-екологічне значення/Біосферний резерват як …
С Стойко, А Мельник, В Шушняк
Львів: Меркатор, 16-31, 2003
62003
Дослідження флювіальних процесів на стаціонарі „Свидовець”
ВМ Шушняк
Ерозійно акумулятивні процеси і річкові системи освоєних регіонів: Зб. наук …, 2006
42006
Сучасна екзоморфодинаміка Українських флішових Карпат
М Шушняк, Володимир
Лвів.–2007.–20 с, 2007
3*2007
Особливості просторово-часової диференціації сучасних екзогенних геоморфологічних процесів в Українських Карпатах
В Шушняк
Вісн. Львів. ун-ту.–Сер. геогр.–2006.–Вип 33, 454-458, 2006
32006
Results of inventory of water objects in Lviv Lviv Visnyk of Lviv University
VM Shushnyak, GS Savka, YV Vergeles
Series: Geographic, 322-327, 2014
22014
Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів’ї р. Прут
АВ Мельник, ПМ Шубер, ВМ Шушняк, ЛЯ Костів, ВВ Березяк
Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування …, 2009
22009
Фізико-географічні передумови, динаміка та наслідки катастрофічного липневого паводка 2008 року у верхів’ї річки Прут
А Мельник, П Шубер, В Шушняк, Л Костів, В Березяк
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 136-151, 2009
22009
Вікові дерева Львівщини
С Стойко, В Шушняк, Г Савка, П Шубер, Я Шляхта
Льві: Меркатор, 2006
22006
Морфодинамические комплексы среднегорья Украинских Карпат
ВН Шушняк
Вестн. Львов. унту.–Сер. геогр, 46-49, 1988
21988
Регіональний ландшафтний парк Стужиця частина польсько, словацько, українського біосферного ре, зервату Східні Карпати та його значення для збереження природи та культурної …
С Стойко, В Шушняк, Д Кричевська
Праці наукового товариства ім-Шевченка-Том ІІ-Екологія+ Львів, 0
2
Результати інвентаризації водних об’єктів м. Львова
В Шушняк, Г Савка, Ю Вергелес
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 322-327, 2014
12014
Міждисциплінарні дослідження для ландшафтного планування територій природно-заповідного фонду на приміських землях Львова
А Мельник, В Шушняк, Г Савка
Фізична географія та геоморфологія, 218-226, 2013
12013
Історія природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку
В Шушняк, Г Савка
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 285-291, 2009
12009
РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ГРАВІТАЦІЙНОЇ ТЕКТОНІКИ У СУЧАСНОМУ РЕЛЬЄФОУТВОРЕННІ КАРПАТ
В Шушняк, М Іваник
Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і, 70, 2006
12006
СОЗОЛОГІЯ ЛАНДШАФТУ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
ВМ Шушняк, ГС Савка
1
Морфотипи рельєфу Розточчя
ГС Савка, ВМ Шушняк
Проблеми геоморфології і палеогеографії, 52–72, 2019
2019
Ландшафтно-краєзнавчі маршрути в околицях Розтоцького ландшафтного-геофізичного стаціонару
Г Савка, В Шушняк
Довготермінові спостереження довкілля: досвід, проблеми, перспективи …, 2019
2019
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛАНДШАФТНО-СОЗОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ
А Мельник, В Шушняк
Редакційна колегія, 60, 2019
2019
Обгрунтування доцільності розширення території Яворівського національного природного парку за рахунок частини земель державного підприємства “Рава-Руське лісове господарство”
М Майданський, І Любинець, С Стельмах, В Брусак, Ю Зінько, Г Савка, ...
Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні …, 2018
2018
Гідроекологічні проблеми верхів’я р. Верещиці
М Біляк, В Шушняк
Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20