Сергій Кульпінський
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з європейськими країнами
С Кульпінський
Фінансова консультація, 34-38, 2000
722000
Європейський валютний союз
ОІ Шнирков, ОВ Кузнєцов, СВ Кульпінський
К.: ВПЦ „Київський ун 2001, 198, 2001
292001
Визначення факторів впливу на бізнес-цикл у системі регулювання фінансового ринку
СВ Кульпінський
Фінанси України, 53-66, 2009
112009
Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці
СВ Кульпінський
Фінанси України, 66-72, 2009
112009
Досвід нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах
ГВ Белінська, СВ Кульпінський
Фінанси України, 66-76, 2010
102010
Шляхи подальшого розвитку фінансових інновацій в Україні
С Кульпінський
Банківська справа, 49, 2003
82003
Фіскальні наслідки державної підтримки проблемних банків
СВ Кульпінський
Наукові праці НДФІ, 118-125, 2009
72009
Банківські кризи: причини виникнення і передумови подолання
ВМ Домрачев, С Кульпінський
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 10-15, 2005
72005
Зовнішні чинники впливу на експорт в Україні
С Кульпінський
Вісник НБУ, 59-62, 2002
72002
Регулювання фінансових ринків: пріоритети та інструменти:[монографія]
СВ Кульпінський
К.: LAT & K 272, 24, 2010
52010
Контроль за рухом іноземного капіталу в системі контролю за фінансовими ринками
СВ Кульпінський
Зовнішня торгівля: право та економіка, 92-97, 2009
52009
Валютна політика у контексті макроекономічних ризиків
СВ Кульпінський
Наукові праці НДФІ, 136-140, 2008
52008
Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів за допомогою інструментарію банку розвитку
ВВ Корнєєв, СВ Кульпінський
Фінанси України, 82-96, 2016
42016
Валютно-курсовые предпосылки стабильности инвестиционного развития Украины
С Кульпинский
Наука и инновации 4 (146), 2015
32015
Експансійна монетарна політика і можливості відновлення інвестиційного зростання в Україні
АІ Ігнатюк, К Сергій
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
32014
Напрями стимулювання інноваційного розвитку економіки через механізм монетарного регулювання
СВ Кульпінський
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
32014
Правове забезпечення валютної безпеки держави як структурного елемента фінансової безпеки держави
ОO Бригінець
Прикарпатський юридичний вісник, 51-54, 2016
22016
Макропруденциальное регулирование на финансовом рынке Украины и его влияние на инвестиционное развитие
СВ Кульпинский
Вопросы управления, 2014
12014
Особливості розвитку фінансового сектору України в 2014 році: припущення і передбачення
ВВ Корнєєв, СВ Кульпінський
Формирование рыночных отношений в Украине, 2014
12014
Дослідження кількісних параметрів формування ринкових умов залучення акціонерного капіталу
СВ Кульпінський, ОА Сухенко
Фінанси України, 89-98, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20