Підписатись
Гапоненко Микола (Gaponenko M.B.) Гапоненко М.Б. Гапоненко Н.Б.
Гапоненко Микола (Gaponenko M.B.) Гапоненко М.Б. Гапоненко Н.Б.
M.M. Gryshko National Botanic Garden, National Academy of Sciences of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в nbg.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України
ВГ Собко, МБ Гапоненко
К.: Наук. думка 284, 13, 1996
931996
Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Частина ІІ. Довідник
ПЛІ Кохно М.А., Трофименко Н.М., ЗМАКНМ Трофименко, ...
86*2005
Національний ботанічний сад ім. ММ Гришка: досягнення і перспективи розвитку наукових досліджень у ХХІ ст.
НВ Заіменко, ПА Мороз, МБ Гапоненко
Інтродукція рослин, 11-17, 2005
46*2005
Збереження та збагачення рослинних ресурсів шляхом інтродукції, селекції та біотехнології
ГМБ Черевченко Т.М., Рахметов Д.Б.
35*2012
Сучасні наукові здобутки Національного ботанічного саду ім. ММ Гришка НАН України
НВ Заіменко, ТМ Черевченко, МБ Гапоненко
Інтродукція рослин, 5-13, 2010
17*2010
Zberezhennia ta zbahachennia roslynnykh resursiv shliakhom introduktsii, selektsii ta biotekhnolohii [Conservation and enrichment of plant resources through introduction …
TM Cherevchenko, DB Rakhmetov, MB Haponenko, NA Andrukh, ...
Kyiv: Fitosotsiotsentr.[in Ukrainian], 2012
162012
Adaptatsiya introdukovanyh roslyn v Ukrai ni [Adaptation of introduced plants in Ukraine]
DB Rakhmetov, NM Zaimenko, MB Gaponenko
Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2017
112017
Ваш сад
БК Гапоненко, МБ Гапоненко
К.: Урожай, 1994
11*1994
Rare species of the collection plot “Rare plants of the flora of Ukraine” of the MM Gryshko National Botanical Garden NAS of Ukraine
MB Gaponenko, VG Sobko, AM Gnatiuk
Problems of experimental botany and biotechnology. Kyiv: Phytosociocenter, 72-83, 2012
92012
Вегетативне розмноження реліктових та ендемічних видів орхідей флори України
ВГ Собко, МБ Гапоненко
Охорона і культивування орхідей.-К.: Наукова думка, 76-78, 1999
8*1999
Introduktsiia ridkisnykh i znykaiuchykh roslyn flory Ukrainy [Introduction of rare and endangered plants of flora of Ukraine]
VH Sobko, MB Haponenko
Kyiv: Nauk. dumka, 1996
81996
Conservation and enrichment of plant resources through introduction, selection and biotechnology: a monograph
TM Cherevchenko, DB Rakhmetov, MB Gaponenko
K.: Phytocenter, 9-10, 2012
62012
Katalog rarytetnyh roslyn botanichnyh sadiv i dendroparkiv Ukrainy: Dovidkovyj posibnyk [Catalogue of the rare plants of the botanical gardens and arboretums of Ukraine …
L A.P.
Kyiv, Akademperiodyka, 2011
62011
Интродукция редких видов растений-как метод сохранения биоразнообразия в ботанических садах и дендропарках
НБ Гапоненко
Hortus botanicus 1, 89-90, 2001
62001
Каталог сортiв рослин, створених у Нацiональному ботанiчному саду iм. ММ Гришка НАН України
ТМ Черевченко, ДБ Рахметов, НВ Чувiкiна, ПА Мороз, МБ Гапоненко
5*2004
Сучасна системна парадигма інтродукції рослин
ВГ Собко, МБ Гапоненко
Інтродукція рослин, 21-26, 1999
51999
Introduction of rare and endangered plants of the flora of Ukraine
VG Sobko, MB Gaponenko
Naukova Dumka.(In Ukrainian), 1996
51996
Охорона рідкісних і зникаючих видів рослин
ВГ Собко, МП Зубович, МБ Гапоненко
Тези доп. IX з'їзду Укр. ботан. т-ва.—К.: Наук. думка, 160, 1992
51992
Conservation and enrichment of plant resources through introduction, plant selective breeding and biotechnology
TM Cherevchenko, DB Rakhmetov, MB Haponenko, NA Andrux, LI Buyun
Kyiv: Fitosotsiotsentr [in Ukrainian], 2012
42012
Kryterii otsinky rezultativ introduktsii roslyn u kolektsiyakh botanichnykh ustanov [Criteria for estimating results of introduction of plants in the collections of botanical …
AM Hnatyuk, MB Haponenko
Access mode: http://journals. nubip. edu. ua/index. php/Lis/article/view/9772, 2017
3*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20