Лідія Іванівна Антошкіна
Лідія Іванівна Антошкіна
Професор, Бердянський університет менеджменту і бізнесу
Verified email at bumib.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка вищої освіти: тенденції та перспективи реформування
ЛІ Антошкіна
К.: Видавничий дім „Корпорація, 68, 2005
772005
Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти
ЛІ Антошкіна
Атореф. дис.… д. е, 03, 2005
472005
Формування та управління витратами виробництва
ЛГ Цимбалюк, НП Скригун, ЛІ Антошкіна
402009
Вища освіта в системі суспільних інтересів: Монографія
ЛІ Антошкіна
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд 284, 2008
332008
Соціолінгвістика: навчальний посібник
ЛІ Антошкіна, ГМ Красовська, ПІ Сигеда, ОМ Сухомлинов
Донецьк: ТОВ «Юго–Восток, Лтд, 2007
232007
Методологія економічних досліджень: підручник
ЛІ Антошкіна, ДМ Стеченко
К.: Знання, 2015
182015
Ціноутворення та управління цінової політикою:[підручник]
ЛІ Антошкіна
ЛІ Антошкіна, НП Скригун ЛГ Цимбалюк—Донецьк:«ЮГО ВОСТОК, 2011
102011
Мировые экономические кризисы: история, современность, проблемы, решения: монография
ЛИ Антошкина, ВА Висящев
Донецк, Бердянск: Норд Пресс, 2009
92009
Середній клас: соціальний статус та економічні чинники його становлення і розвитку в Україні
Л Антошкіна
Україна: аспекти праці, 24-27, 2005
92005
Формування політики соціального розвитку в умовах становлення ринкових відносин
ЛІ Антошкіна
Формування ринкових відносин в Україні, 22-26, 2005
72005
Особливості буковинського пограниччя: історія культурного полілогу
Л Антошкіна, О Гадинко, Г Красовська, П Сигеда, О Сухомлинов
Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд, 2010
62010
Вища освіта як чинник розвитку національної економіки
ВО Жукова
КНТУ, 2009
62009
Державне регулювання економіки України: методологія, напрями, тенденції, проблеми/Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України/ММ Якубовський (ред.)
ЛІ Антошкіна
К.: Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України, 2005
62005
Стан довкілля: моделі та прогноз: Монографія
ЛІ Антошкіна
Д.: Наука і освіта, 2003
62003
Механізм реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров ‘я
ОВ Мартякова, ІВ Трикоз
Часопис економічних реформ, 33-39, 2013
52013
Вища освіта в системі суспільних інтересів/За ред. ІК Бондар
ЛІ Антошкіна
Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД, 2008
52008
Інтелектуалізація людського капіталу: монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛІ Антошкіна, ВЯ Бідак, ЛМ Ільїч, ІІ Кичко
К.: Корпорація, 2008
52008
Продуктивність праці у промисловості України
ЛІ Антошкіна, ВФ Беседін
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 16-22, 2014
42014
Стратегічний менеджмент: курс лекцій: навч. посіб.
ЛІ Антошкіна
Донецьк: Юго-Восток, 2009
42009
Інфраструктура товарного ринку:[навч. посіб.]
ЛІ Антошкіна
Донецьк: Юго-Восток, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20