Наталія Пангелова
Наталія Пангелова
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Подтвержден адрес электронной почты в домене phdpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і методика фізичного виховання
ОДК Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова
454*2017
Теоретико-методичні засади формування гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі фізичного виховання
Н Пангелова
Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2014
782014
Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах
Н Москаленко, А Полякова, Я Ковров
Спортивний вісник Придніпров'я, 40-42, 2013
66*2013
Історія фізичної культури: навч. посіб.
НЄ Пангелова
К.: Освіта України, 2010
582010
Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах
Т Круцевич, Н Пангелова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2016
562016
Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий физической культурой
НЕ Пангелова, ЕГ Яхно
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
492008
Фізичне виховання як соціальне явище
ТЮ Круцевич, НЄ Пангелова
НУФВСУ, Олімп. л-ра, 2017
442017
Формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання:[монографія]
НЄ Пангелова
Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич ОМ, 2013
312013
Історія розвитку фізичної рекреації: навч. посібник
ТЮ Круцевич, НЄ Пангелова, СБ Пангелов
Київ: Академвидав, 2013
27*2013
Предмет і зміст теорії і методики фізичного виховання
ТЮ Круцевич, НЄ Пангелова
НУФВСУ, Олімп. л-ра, 2017
232017
Залучення старших дошкільників до цінностей здорового способу життя в процесі фізичного виховання
Н Пангелова
172010
Раціональна рухова активність як фактор підвищення розумової працездатності школярів
Т Круцевич, Н Пангелова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2014
162014
Інтерес молодших школярів до занять фізичною культурою як психологічний критерій диференціації у процесі фізичного виховання
Н Бондарчук
Спортивний вісник Придніпров'я, 17-22, 2014
15*2014
Методично-організаційні і оздоровчо-виховні основи фізичного виховання в дошкільних закладах малого міста: метод. рек.
НЄ Пангелова, МІ Горбенко
Переяслав-Хмельницький:[б. в.], 2001
152001
Зарубіжний досвід організації фізичного виховання в загальноосвітніх школах
Н Пангелова, С Власова
Спортивний вісник Придніпров'я, 215-221, 2017
132017
Напрями удосконалення змісту та організації фізичного виховання для гармонійного розвитку дошкільників
Н Пангєлова
Спортивний вісник Придніпров’я, 40-43, 2005
132005
Організована рухова активність як провідний тип діяльності у формуванні моральних якостей особистості дошкільників 5-6 років
Н Пангелова, І Дорошенко
Спортивний вісник Придніпров'я, 19-22, 2012
12*2012
Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3-6 років у дошкільних закладах за кордоном
Т Круцевич, Н Пангелова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2011
122011
Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3-6 років у дошкільних закладах за кордоном
Т Круцевич, Н Пангелова
Спортивний вісник Придніпров'я, 2011
122011
Спортивный стиль жизни как основа олимпийского образования детей и молодежи различных регионов мира
Л Волков, Н Пангелова
Наука в олимпийском спорте, 110-114, 2007
122007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20