Людмила Йосипівна Наконечна
Людмила Йосипівна Наконечна
винницкий государственный педагогический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vspu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії в школі
ЛЙН ОІ Матяш, АЛ Воєвода, ЛФ Михайленко
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД, 2012
102012
Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії: навчально-методичний посібник
ЛЙН О.І. Матяш, А.Л. Воєвода, Л.Ф. Михайленко
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012
10*2012
Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх учителів математики у процесі вивчення фахових дисциплін
ЛЙ Наконечна, ЛЙ Наконечная
Вінниця, 2010
72010
Інноваційна лекція як засіб розвитку пізнавальної самостійності студентів
ЛЙ Наконечна
Зб. наук. праць Бердянськ. держ. пед. ун-ту: Педагогічні науки.–Бердянськ …, 2009
72009
Кейс-технологія як умова розвитку пізнавальної самостійності майбутніх учителів математики [Електронний ресурс]
ЛЙ Наконечна
Міжнародний збірник Дидактика математики: проблеми і дослідження.– Режим …, 2007
62007
Пізнавальна самостійність студентів як передумова розвитку фахових компетенцій
НЛЙ Матяш О.І.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 429-436., 0
6*
Система задач як засіб розвитку пізнавальної самостійності майбутніх учителів математики
НЛ Йосипівна
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2008
4*2008
Навчальна програма з курсу «Основи педагогічної майстерності»
АЛВ О. І. Матяш, Л. Й., Наконечна
Вінниця: ВДПУ, 2009
22009
Принцип Штурма та його використання під час розв’язування олімпіадних екстремальних задач
ЛН В.Ясінський
Математика в школі, 36-44., 2009
22009
МЕТОДИКА ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
ЛЙ Наконечна
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/.../metoduka% 20pedagogichnogo …, 0
2
Проблеми та шляхи розвитку пізнавальної самостійності майбутніх вчителів математики
ЛЙ Наконечна
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2008
12008
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ОКРЕМОГО УРОКУ
ЛЙ Наконечна
Дидактика математики: проблеми і дослідження, 112-115, 2004
12004
Організація та проведення самостійної навчальної діяльності студентів
ЛЙ Наконечна
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 0
1
Modelling of the queuing system with an increasing demand intensity in the empty state
LAV L. I. Nakonechna
Theory of Stochastic Processes 23 (no.2), 75-79, 2018
2018
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З МАТЕМАТИКИ
ЛЙ Наконечна, НВ Святецька
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2018
2018
Прогностичний потенціал компаративного педагогічного дослідження інклюзивної освіти в країнах Північної Америки та Україні
Л Наконечна
Особлива дитина: навчання і виховання, 34-41, 2017
2017
ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
ЛЙ Наконечна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ, 201, 2017
2017
НЕСТАНДАРТНИЙ УРОК З МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
АВ Стецюк, ЛЙ Наконечна
компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін, 129, 2016
2016
МІСЦЕ ТА РОЛЬ УРОКІВ-МАНДРІВОК У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ
АМ Шведюк, ЛЙ Наконечна
компетентнісно-орієнтованого навчання природничо-математичних дисциплін, 134, 2016
2016
Нестандартний урок з математики з використанням ікт як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
ЛЙ Наконечна, ЛЙ Наконечная, АВ Стецюк
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20