Dmytro Kostya | Дмитро Костя
Dmytro Kostya | Дмитро Костя
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет
Verified email at chnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Institution of Natural Resources Payments in the System of Financial Law of Ukraine
D Kostya
System of Financial Law 515 (IURIDICA: Editio Scientia), 292-311, 2015
62015
Проблеми визначення складових системи природоресурсних платежів
Д Костя, D Kostya
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць, 78-83, 2010
22010
Медіація як альтернативний спосіб вирішення податкових спорів: вихідні теоретичні застереження
ДМ Костя
Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на …, 2017
2017
Конституційно-правове регулювання академічної свободи: порівняльно-правовий аналіз
ДВ Костя
Антропосоціокультурна природа права: матеріали наукової конференції …, 2016
2016
Фінансове процесуальне право: Навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-модульної системи)
ДВ Костя, ЛВ Вакарюк
Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015
2015
Банківське право: Навчальна програма (за вимогами кредитно-модульної системи)
ДВ Костя, ЛВ Вакарюк
Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015
2015
Захисні елементи типової юридичної конструкції природоресурсних платежів
ДВ Костя
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць., 103-108, 2014
2014
Об'єкт та предмет як елементи юридичної конструкції природоресурсних платежів
ДВ Костя
Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць., 102-108, 2013
2013
Fight on Human Trafficking: Problems and Perspectives of Cross-border Cooperation
D Kostya
Dialogue between people and culture. East European cross border actors in …, 2012
2012
Правова природа природоресурсних платежів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 "адміністративне право і процес; фінансове право …
ДВ Костя
Львів, 2012
2012
Правове регулювання рентних платежів (зарубіжний досвід)
ДВ Костя
Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин : Тези …, 2011
2011
Постсоветские доктринальные подходы к правовой природе ресурсных платежей
ДВ Костя
Научные труды по финансовому праву: современные проблемы предмета, метода и …, 2011
2011
Functions of natural resources payments
D Kostya
Научни трудове на Русенския університет. Серия 7. (Правни науки) 50, 161-164, 2011
2011
Правові засади систематизації природоресурсних платежів
ДВ Костя
Система фінансового права : Матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2009
2009
Пострадянські доктринальні підходи до розуміння правової природи ресурсних платежів
ДВ Костя
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць, 89-96, 2009
2009
Теоретико-правовые проблемы конкретизации законодательства о природоресурсных платежах
ДВ Костя
Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой …, 2008
2008
Радянські доктринальні підходи до правового регулювання природоресурсних платежів
ДВ Костя
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць, 110-115, 2008
2008
Еволюція нормативних підходів до природоресурсних платежів
ДВ Костя
Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць, 90-95, 2008
2008
Проблеми визначення системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів
ДВ Костя
Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права : Тези доповідей …, 2007
2007
Теоретико-правовые проблемы законодательного определения природоресурсных платежей
ДВ Костя
Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические …, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20