Follow
Ставицький Андрій Володимирович
Ставицький Андрій Володимирович
ДННУ "Академія фінансового управління"
Verified email at afu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування
САВ Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А.
2-ге вид., виправ. –, Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2008
158*2008
Моделі і методи соціально-економічного прогнозування
САВ Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А.
Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2005
1582005
Динамічна економетрика
ОІ Черняк, АВ Ставицький
К.: КВІЦ, 120, 2000
912000
Теорія ймовірностей та математична статистика: Збірник задач: навч. посіб
ОІ Черняк, ОМ Обушна, АВ Ставицький
К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002
532002
Фінансово-економічне прогнозування і планування
ЗТГ Чугунов І.Я.
К.: ТОВ ПоліграфКонсалтінг, 2007
502007
Національний освітній глосарій: вища освіта (2-е вид., перероб і доп. )
ТЖВ Захарченко В.М., Калашнікова С.А., Луговий В.І., Ставицький А.В ...
К: ТОВ "Плеяда", 2014
36*2014
Цінні папери: підручник / За ред. В.Д.Базилевича
САВ Базилевич В.Д., Шелудько В.М., Ковтун Н.В.
К.: Знання, 2011
35*2011
Системи обробки економічної інформації: Підручник
ОІ Черняк, АВ Ставицький, ГО Чорноус
К.: Знання, 2006
262006
Особливості бюджетного інвестування в Україні на сучасному етапі
ТГ Затонацька, АВ Ставицький
Фінанси України, 46-54, 2006
252006
Економетрика: підручник
ОІ Черняк
За ред. ОІ Черняка.–Київ: Видавничо-поліграфічний центр" Київський…, 2010
192010
Навчально-методичний комплекс з курсів Прогнозування та Фінансове прогнозування
АВ Ставицький
К.: РВВ ІМФ, 2006
162006
Моделi i методи соцiально-економiчного прогнозування: пiдручник та iн
ВМ Ге, ТС Клебанова, ОI Черняк, ВВ Iванов, НА Дубровiна, ...
162005
Ефективність монетарного трансмісійного механізму в Україні
АВ Ставицький, ВР Хом’як
Фінанси України, 50-57, 2010
152010
Навчально-методичний комплекс з курсу Економетрика
АВ Ставицький
К., 2004.–112 с, 2004
152004
Роль викладача-лідера у сучасному університеті: навчальний посібник
А Ставицький
ДП НВЦ Пріоритети, 2017
142017
Геєць ВМ Моделi i методи соцiально-економiчного прогнозування
ВМ Ге, ТС Клебанова, ОI Черняк, ВВ Iванов, НА Дубровiна, ...
142005
Економетрика
ОІ Черняк, ОВ Комашко, АВ Ставицький, ОВ Баженова
К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2010
132010
Методика визначення зовнішньоекономічної безпеки України
ОІ Черняк, АВ Ставицький
Экономическая безопасность, разведка и контрразведка, 3-7, 2002
132002
Національний освітній глосарій: вища освіта
перероб і доп. Захарченко В.М., Калашнікова С.А., Луговий В.І., Ставицький А ...
К: ТОВ Плеяда, 2014
11*2014
Деякі проблеми соціальної міфотворчості/АВ Ставицький
АВ Ставицький
Мультиверсум. Філософ. альм.–2001.–Вип 22, 166-176, 0
11
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20