Подписаться
Олег Николаевич Литвин Литвин О. М. Литвин О. Н. Литвин Олег Миколайович Litvin O. Oleh M. Lytvyn
Олег Николаевич Литвин Литвин О. М. Литвин О. Н. Литвин Олег Миколайович Litvin O. Oleh M. Lytvyn
Подтвержден адрес электронной почты в домене library.uipa.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтерлінація функцій та деякі її застосування
ОМ Литвин
Харків: Основа 544, 2002
1462002
Методи обчислень. Додаткові розділи
ОМ Литвин
К.: Наук. думка, 2005
462005
Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання
ІВ Сергієнко, ВК Задірака, ОМ Литвин
К.: Наук. думка, 2012
372012
Періодичні сплайни і новий метод розв’язання плоскої задачі рентгенівської комп’ютерної томографії
ОМ Литвин
Системний аналіз, управління і інформаційні технології, 27-35, 2000
222000
Класична формула Тейлора, її узагальнення та застосування
ОМ Литвин, ВЛ Рвачов
Київ: Наук. думка, 1973
221973
Methods in the multivariate digital signal processing with using spline-interlineation
OM Lytvyn, OP Nechuiviter
IASTED International Conferences on Automation, Control and Information …, 2010
202010
Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування
ЗВК Cергієнко ІВ, ОМ Литвин, СС Мельникова, ОП Нечуйвітер
К.: Наукова думка 2, 348, 2011
182011
Інтерлінація функцій
ОМ Литвин
Харків: Основа, 1993
181993
Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з використанням вейвлетів
ОМ Литвин, СІ Кулик
Доповiдi Національної академії наук України, 21-25, 2009
172009
Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій
ІВ Сергієнко, ОМ Литвин, ЮІ Першина
162012
Наближення розривної функції за допомогою розривних сплайнів
ОМ Литвин, ЮІ Першина
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2010
152010
Математична модель відновлення внутрішньої структури тривимірного об’єкта за відомими його томограмами з використанням інтерфлетації функцій
ОМ Литвин, ЮІ Першина
Доповіді НАНУ 1, 20-24, 2005
152005
Elements of the general theory of optimal algorithms and related issues
IV Sergienko, VK Zadiraka, OM Lytvyn
Kyiv: Nauk. dumka, 2012
142012
Приближение разрывной функции двух переменных с помощью разрывных сплайнов двух переменных (прямоугольные элементы)
ОН Литвин, ЮИ Першина
Компьютерная математика, 2011
132011
Математичне моделювання розподілу корисних копалин за допомогою інтерлінації функцій трьох змінних
ОМ Литвин, НІ Штепа
Доповiдi Національної академії наук України, 36-40, 2009
13*2009
Оптимальна за порядком точностi кубатурна формула обчислення подвiйних iнтегралiв вiд швидкоосцилюючих функцiй та сплайн-iнтерлiнацiя
ОН Литвин, ОП Нечуйвитер
Таврический вестник информатики и математики, 13-17, 2008
132008
Практикум з курсів «Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ» і «Чисельні методи»(із застосуванням системи MATHCAD). Навчальний посібник
ОМ Литвин, ЛС Лобанова
Харків: УІПА, 2006
132006
Восстановление разрывных функций двух переменных, когда линии разрыва неизвестны (прямоугольные элементы)
ОН Литвин, ЮИ Першина, ИВ Сергиенко
Кибернетика и системный анализ, 126-134, 2014
122014
3D fourier coefficients on the class of differentiable functions and spline interflatation
ON Lytvyn, OP Nechuiviter
Journal of Automation and Information Sciences 44 (3), 2012
122012
Інтерполяція функцій та їх нормальних похідних на гладких лініях в Rn
ОМ Литвин
Доп. АН УРСР, 15-19, 1984
121984
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20